Xin chuyển nghiên cứu dự án điện than ở Phong Điền sang điện khí

Công ty Đại chúng Banpu của Thái Lan vừa có đề xuất với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xin chuyển nghiên cứu thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu than tại huyện Phong Điền sang sử dụng nhiên liệu khí.

Công ty Đại chúng Banpu của Thái Lan vừa có đề xuất với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xin chuyển nghiên cứu thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu than tại huyện Phong Điền sang sử dụng nhiên liệu khí.

You may have missed