TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020

Sáng ngày 26/12, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức triển khai Hội nghị kế hoạch phối hợp kinh doanh và ký hợp đồng thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020.

Sáng ngày 26/12, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức triển khai Hội nghị kế hoạch phối hợp kinh doanh và ký hợp đồng thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020.

You may have missed