Thủy điện nhỏ Việt Nam: Nhiều nhận định, đánh giá thiếu khách quan

06:48 |18/11/2020 –  Theo nhìn nhận của chuyên gia Hiệp hội Năng lượng Việt Nam thì nguyên nhân quan trọng làm méo mó hình ảnh thủy điện nhỏ ở Việt Nam (gây ra lũ, làm mất rừng…) là do các sự cố xẩy ra trong quá trình quy hoạch, lập dự án đầu tư, xây dựng, vận hành. Như vậy, cái gọi là ‘hiểm họa’ là do chính ‘con người’, chứ không phải do ‘thủy điện nhỏ’ gây ra. Trên thế giới, thủy điện nhỏ lên ngôi Xây dựng thủy điện làm mất rừng, gây lũ lụt: Đâu là sự thật? TS.…

06:48 |18/11/2020 – 
Theo nhìn nhận của chuyên gia Hiệp hội Năng lượng Việt Nam thì nguyên nhân quan trọng làm méo mó hình ảnh thủy điện nhỏ ở Việt Nam (gây ra lũ, làm mất rừng…) là do các sự cố xẩy ra trong quá trình quy hoạch, lập dự án đầu tư, xây dựng, vận hành. Như vậy, cái gọi là ‘hiểm họa’ là do chính ‘con người’, chứ không phải do ‘thủy điện nhỏ’ gây ra.

Trên thế giới, thủy điện nhỏ lên ngôi

Xây dựng thủy điện làm mất rừng, gây lũ lụt: Đâu là sự thật?

TS. NGUYỄN HUY HOẠCH – HIỆP HỘI NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Năng lượng được sản xuất từ nhà máy thủy điện là một nguồn năng lượng sạch và tái tạo. Với tiềm năng khá lớn, nước ta cần triệt để khai thác, phát triển bền vững nguồn tài nguyên này để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Việc đầu tư xây dựng các dự án thủy điện nhỏ (công suất lắp máy

You may have missed