The Vietnam’s first certified green loan has been signed

TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Email: toasoan@nangluongvietnam.vn Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822) Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223) Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) – Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014) Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018 của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử – Bộ Thông tin…

TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn
Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)
Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)
Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) – Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)
Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018 của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử – Bộ Thông tin – Truyền thông.

You may have missed