Hãy xem vấn đề hiện tại của World Energy Inside, bản tin cung cấp cho bạn bản tóm tắt độc quyền từ mạng WEC.

Trong số này, chúng tôi cung cấp thông tin cập nhật về công tác chuẩn bị cho Đại hội Năng lượng Thế giới tại Abu Dhabi. Chúng tôi báo cáo trên Diễn đàn đổi mới Power-to-X được tổ chức vào ngày 17 tháng 6 năm 2019 và Hội thảo trên web Hydrogen được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2019. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp tổng quan về các hot động gần đây ở Estonia, Bồ Đào Nha và Mexico.

You may have missed