Than Mạo Khê hoàn thành vượt mức kế hoạch quý 1

14:17 |22/04/2020 –  Thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020, ngay từ đầu năm, Công ty Than Mạo Khê đã tập trung đẩy mạnh sản xuất, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính kế hoạch quý 1. Mặc dù khó khăn trong sản xuất hầm lò do khai thác ngày càng xuống sâu, áp lực mỏ lớn, điều kiện địa chất rất phức tạp – là mỏ siêu hạng về khí nổ cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với mục tiêu “An toàn – Đổi mới – Phát triển”, lãnh đạo Công…

14:17 |22/04/2020 – 
Thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020, ngay từ đầu năm, Công ty Than Mạo Khê đã tập trung đẩy mạnh sản xuất, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính kế hoạch quý 1.

Mặc dù khó khăn trong sản xuất hầm lò do khai thác ngày càng xuống sâu, áp lực mỏ lớn, điều kiện địa chất rất phức tạp – là mỏ siêu hạng về khí nổ cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với mục tiêu “An toàn – Đổi mới – Phát triển”, lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch được giao.

Đồng thời, tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc và chủ động, tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Kết quả SXKD quý 1, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chính: Than nguyên khai sản xuất đạt 523.299 tấn, đạt 112% kế hoạch quý, đạt 27,5% kế hoạch năm, trong đó than hầm lò đạt 463.379 tấn, đạt 28,1% kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt 550.721 tấn, đạt 119% kế hoạch quý, đạt 30,5% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt 713,055 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch quý, đạt 30,9% kế hoạch năm…

Thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 2, Công ty đề ra mục tiêu sản xuất than nguyên khai 530.372 tấn, trong đó than hầm lò 489.372 tấn; than tiêu thụ 522.000 tấn; tiền lương bình quân 14,5 triệu đồng/người-tháng…

Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác ATVSLĐ; điều hành sản xuất sát với thực tế; rà soát, cân đối, chuẩn bị các diện sản xuất hợp lý, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ; tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung khai thác và đào lò CBSX; nâng cao tỷ lệ thu hồi than để tăng sản lượng của các lò chợ khai thác.

Đồng thời, quy hoạch kho bãi chứa than khoa học, hiện đại, sẵn sàng chân hàng đảm bảo kế hoạch tiêu thụ… phấn đấu 6 tháng đầu năm 2020 than sản xuất và tiêu thụ đạt trên 55% kế hoạch năm./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

3 thoughts on “Than Mạo Khê hoàn thành vượt mức kế hoạch quý 1

  1. Pingback: naltrexone

Comments are closed.

You may have missed