Dam Design and Construction

Hoạt động đạt được tại nhà máy thủy điện Nam Ngiep 1 có công suất 290 MW giữa Lào và Thái Lan

Quyền riêng tư của bạn Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Khi bạn truy cập ClarionUX.com (và gia đình trang web của chúng tôi), chúng tôi sử dụng cookie để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm tùy chỉnh nội dung và cải thiện trải nghiệm trang web của bạn, cung cấp các tính năng truyền thông xã hội, phân tích lưu lượng truy cập và cá nhân hóa quảng cáo. Bằng cách chọn loại I Tôi đồng ý, bạn hiểu và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của Clarion.

Brazil hỗ trợ xây dựng bốn nhà máy thủy điện mới

Brazil đã bao gồm bốn nhà máy thủy điện trong số các dự án sẽ nhận được hỗ trợ như là một phần của chương trình hợp tác đầu tư của đất nước, được gọi là Programa de Parcerias de Investimentos hoặc PPI. Theo BNamericas, sự hỗ trợ của chính phủ sẽ đến dưới hình thức nghiên cứu cấp phép môi trường cho Bem Querer 650 MW, Castanheira 140 MW, nhà máy Telemaco Borba 118 MW và Tabajara 430 MW, thực hiện chiến dịch của Tổng thống Jair Bolsonaro để tăng tốc các quy trình cấp phép môi trường cho…

You may have missed