SoCal Edison chọn esVolta cho dự án lưu trữ năng lượng

Các dự án đang chờ Ủy ban Tiện ích Công cộng California phê chuẩn, bao gồm dự án Lưu trữ Năng lượng Wildcat (3 MW / 12 MWh) gần Palm Springs và ba dự án Lưu trữ Năng lượng Acorn (tổng công suất 6.5 MW / 26.5 MWh) tại Thousand Oaks.

Các dự án đang chờ Ủy ban Tiện ích Công cộng California phê chuẩn, bao gồm dự án Lưu trữ Năng lượng Wildcat (3 MW / 12 MWh) gần Palm Springs và ba dự án Lưu trữ Năng lượng Acorn (tổng công suất 6.5 MW / 26.5 MWh) tại Thousand Oaks.


1 thought on “SoCal Edison chọn esVolta cho dự án lưu trữ năng lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may have missed