PC Trà Vinh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho người lao động

13:51 |27/08/2020 –  Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức 3 buổi tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho trên 4.500 lượt công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).   Nhân viên Công ty Điện lực Trà Vinh phát tờ rơi tuyên tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định của pháp luật, kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; các chủ trương chính…

13:51 |27/08/2020 – 
Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức 3 buổi tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho trên 4.500 lượt công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).  

Nhân viên Công ty Điện lực Trà Vinh phát tờ rơi tuyên tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định của pháp luật, kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến quyền lợi người lao động: Bộ Luật lao động sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp… Ngoài tuyên truyền phổ biến, các tuyên truyền viên còn dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, trả lời các vướng mắc của CNVCLĐ.

Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công ty Điện lực Trà Vinh luôn đẩy mạnh việc tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm theo quy chế phối hợp. Qua vận động, tuyên truyền đã tác động nâng cao nhận thức CNVCLĐ trong tỉnh về thực hành tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, cũng như thực thi tốt chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động./.

ĐẶNG HUY HOÀNG

You may have missed