Những vấn đề cần ưu tiên trong phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam

08:02 |11/06/2020 –  Về các giải pháp phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong thời gian tới, theo nhìn nhận của chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam, cần phải được qui hoạch phát triển phù hợp với các điều kiện kinh tế – kỹ thuật của hệ thống điện Việt Nam (sức mua của các hộ dùng điện, cũng như nhu cầu vận hành ổn định của hệ thống điện).  Đề nghị Ban KTTW, Bộ Công Thương nghiên cứu phản biện Tạp chí Năng lượng Việt Nam Trong văn bản kiến nghị mới đây của các chuyên gia,…

08:02 |11/06/2020 – 
Về các giải pháp phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong thời gian tới, theo nhìn nhận của chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam, cần phải được qui hoạch phát triển phù hợp với các điều kiện kinh tế – kỹ thuật của hệ thống điện Việt Nam (sức mua của các hộ dùng điện, cũng như nhu cầu vận hành ổn định của hệ thống điện). 

Đề nghị Ban KTTW, Bộ Công Thương nghiên cứu phản biện Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Trong văn bản kiến nghị mới đây của các chuyên gia, cán bộ khoa học – kỹ thuật trong Hội đồng Phản biện Khoa học của Tạp chí Năng lượng Việt Nam gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị về những vấn đề cần ưu tiên trong Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045” đã nhấn mạnh đến các giải pháp phát triển hiệu quả, bền vững nguồn năng lượng tái tạo Việt Nam. Cụ thể:

1/ Về thủy điện: Theo tiêu chuẩn đánh giá của quốc tế, tiềm năng nước ngọt (tính theo đầu người) của Việt Nam thấp hơn mức bình quân của thế giới. Trong đó, 70% phụ thuộc vào các nguồn nước tại lưu vực các sông của nước ngoài. Vì vậy, việc phát triển thủy điện của Việt Nam – một quốc gia được coi là nghèo về nước ngọt, cần kết hợp hai mục tiêu: Đảm bảo “an ninh năng lượng” và “an ninh nước ngọt”. Theo đó:

a) Các dự án thủy điện lớn (>100 MW) đã được đầu tư chủ yếu bằng vốn Nhà nước đã và đang phát huy vai trò chủ đạo trong việc cung cấp điện cho nền kinh tế với giá thành điện thấp và tham gia điều tiết lũ, cũng như chủ động cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp rất hiệu quả.

b) Các dự án thủy điện vừa (>30MW) được xây dựng (chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa) trên các sông ở cả 3 miền, ít bị phụ thuộc vào các lưu vực nước ngoài đang góp phần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước có hạn và tham gia vào việc cung cấp điện thông qua thị trường bán buôn.

c) Các dự án thủy điện nhỏ (

You may have missed