Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 sau 1 năm vận hành thương mại

07:56 |29/12/2019 –  Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã phát điện đạt hơn 8,65 tỷ kWh (ngày 27/11/2019), hoàn thành năm vận hành thương mại đầu tiên, hoạt động an toàn hiệu quả, đảm bảo tốt các quy định bảo vệ môi trường. Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển đất nước là ‘mệnh lệnh’ Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1, công suất lắp đặt 2 × 620MW, được khởi công xây dựng ngày 16/6/2015, tại Trung tâm Điện lực…

07:56 |29/12/2019 – 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã phát điện đạt hơn 8,65 tỷ kWh (ngày 27/11/2019), hoàn thành năm vận hành thương mại đầu tiên, hoạt động an toàn hiệu quả, đảm bảo tốt các quy định bảo vệ môi trường.

Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển đất nước là ‘mệnh lệnh’

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1, công suất lắp đặt 2 × 620MW, được khởi công xây dựng ngày 16/6/2015, tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Nhà máy được hoành thành vận hành thương mại cả 2 tổ máy ngày 27/11/2018. Nhà máy sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn, ngọn lửa “W” đầu tiên sử dụng than antraxit tại Việt Nam.

Đánh giá sau một năm vận hành thương mại, cả 2 tổ máy đều vận hành an toàn ổn định với phụ tải cao, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo điện cho phát triển kinh tế đất nước.

Đồng thời, nhờ áp dụng các công nghệ hiện đại, Nhà máy đã giảm được khoảng 130.000 tấn than tiêu thụ cho phát điện, giảm phát thải khoảng 20.000 tấn khí CO2.

Các chỉ số bảo vệ môi trường như phát thải bụi thấp hơn nhiều lần so với cam kết trong Báo cáo đánh giá môi trường của dự án và yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam.

Sau 1 năm vận hành thương mại, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã đóng góp gần 482 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh và tạo hơn 300 việc làm cho người dân địa phương./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

11 thoughts on “Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 sau 1 năm vận hành thương mại

  1. Pingback: viagra 100mg
  2. Pingback: best cialis site
  3. Pingback: albuterol inhaler
  4. Pingback: cialis 20mg
  5. Pingback: ciprofloxacin otc
  6. Pingback: viagra canada
  7. Pingback: tylenol 2020

Comments are closed.

You may have missed