Nhiệt điện Quảng Ninh đạt mốc sản lượng 50 tỷ kWh

07:46 |20/04/2020 –  Sau hơn 10 năm kể từ tổ máy đầu tiên được hòa đồng bộ vào lưới điện quốc gia, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã sản xuất và đóng góp cho hệ thống điện quốc gia 50 tỷ kWh điện (ngày 1/3/2020). Công ty đầu tư xây dựng và quản lý vận hành 4 tổ máy (công suất 300 MW/tổ máy). Tổ máy số 1 hoà đồng bộ vào lưới điện quốc gia ngày 12/5/2009, tổ máy số 2 hòa lưới điện ngày 2/6/2010, tổ máy số 3 hòa lưới điện ngày 13/12/2012 và tổ máy…

07:46 |20/04/2020 – 
Sau hơn 10 năm kể từ tổ máy đầu tiên được hòa đồng bộ vào lưới điện quốc gia, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã sản xuất và đóng góp cho hệ thống điện quốc gia 50 tỷ kWh điện (ngày 1/3/2020).

Công ty đầu tư xây dựng và quản lý vận hành 4 tổ máy (công suất 300 MW/tổ máy). Tổ máy số 1 hoà đồng bộ vào lưới điện quốc gia ngày 12/5/2009, tổ máy số 2 hòa lưới điện ngày 2/6/2010, tổ máy số 3 hòa lưới điện ngày 13/12/2012 và tổ máy số 4 hòa lưới điện ngày 9/9/2013.

Phòng Điều khiển trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ vận hành nhà máy an toàn – kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Những năm vừa qua, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh liên tục có sự tăng trưởng về sản lượng điện sản xuất, đáp ứng nhu cầu năng lượng để phát triển kinh tế – xã hội.

Cụ thể, năm 2019, sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt 7,6 tỷ kWh, vượt 0,4 tỷ kWh so với công suất thiết kế (7,2 tỷ kWh).

Đặc biệt đầu năm 2020, Công ty đã dẫn đầu khối nhiệt điện trong Tổng công ty Phát điện 1 về tỷ lệ phát vượt sản lượng quý 1/2020 (vượt 27,6% so với kế hoạch đề ra).

Việc Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đạt sản lượng 50 tỷ kWh đã trở thành một cột mốc đáng nhớ và đầy ý nghĩa trên con đường phát triển. Công ty xác định chiến lược phát triển của mình là “Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh – Chuyên nghiệp về quản trị – Nâng cao về sức cạnh tranh – Xanh về môi trường “để sớm đạt tới những mốc son tiếp theo./.

NGUYỄN THỊ NGA

1 thought on “Nhiệt điện Quảng Ninh đạt mốc sản lượng 50 tỷ kWh

  1. Pingback: ciprofloxacin otc

Comments are closed.

You may have missed