Ký thoả thuận mua bán khí Sư Tử Trắng (giai đoạn 2A)

18:48 |31/08/2020 –  Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết: Ngày 31/8/2020, tại Hà Nội, PVN đã tổ chức Lễ ký kết Thoả thuận mua bán khí Sư Tử Trắng, Lô 15-1 (giai đoạn 2A). Ngày 07/08/2015, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1289/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển mỏ Dự án khai thác khí Sư Tử Trắng (giai đoạn 1). Với việc đưa vào khai thác 2 giếng khai thác mới, nguồn khí Sư Tử Trắng (giai đoạn 1) đã có dòng khí đầu tiên từ tháng 11/2016. Ngày 06/12/2019, Thủ tướng…

18:48 |31/08/2020 – 
Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết: Ngày 31/8/2020, tại Hà Nội, PVN đã tổ chức Lễ ký kết Thoả thuận mua bán khí Sư Tử Trắng, Lô 15-1 (giai đoạn 2A).

Ngày 07/08/2015, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1289/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển mỏ Dự án khai thác khí Sư Tử Trắng (giai đoạn 1).

Với việc đưa vào khai thác 2 giếng khai thác mới, nguồn khí Sư Tử Trắng (giai đoạn 1) đã có dòng khí đầu tiên từ tháng 11/2016.

Ngày 06/12/2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 91/QĐ-TTg, về việc Kế hoạch phát triển mỏ Sư Tử Trắng (giai đoạn 2A) làm cơ sở cho việc triển khai phát triển mỏ giai đoạn 2B kế tiếp.

Lãnh đạo PVN và đại diện các Bên Nhà thầu ký kết Thoả thuận mua bán khí Sư Tử Trắng (giai đoạn 2A).
Qua thời gian làm việc khẩn trương, liên tục, tích cực, kết quả đã đàm phán thành công Thoả thuận mua bán khí Sư Tử Trắng (giai đoạn 2A) với các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của một thỏa thuận bán khí tự nhiên, phù hợp phạm vi công việc và đặc thù của Dự án.

Theo đó, dự kiến bắt đầu khai thác dòng condensate, khí thương mại đầu tiên cuối năm 2020 đầu năm 2021.

Với sản lượng mỗi năm khoảng 0,6 tỷ m3 khí và gần 1 triệu thùng condensate, Dự án sẽ đóng góp một nguồn thu đáng kể cho PVN và Ngân sách Nhà nước, cũng như đảm bảo các cam kết cấp khí cho các hộ tiêu thụ tại khu vực Đông Nam bộ khi các nguồn khí khác bắt đầu suy giảm.

Thành công của Dự án khai thác khí Sử Tử Trắng (giai đoạn 2A) sẽ đóng góp quan trọng cho sản lượng khai thác của Tập đoàn cũng như mang lại hiệu quả kinh tế cho các Bên Nhà thầu, đối tác tham gia dự án. Ngoài ra, Dự án sẽ góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo và đảm bảo năng lượng cho đất nước./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

You may have missed