Hỗn hợp phát điện của Puerto Rico đã thay đổi sau trận động đất đầu năm 2020

Tháng 6 / 4/8/4/4), / TÌM HIỂU) Nguồn: Hoa Kỳ Cơ quan quản lý thông tin năng lượng, mẫu EIA – / TÌM HIỂU) M, Báo cáo vận hành nhà máy điện – 4) – 4), dữ liệu cho / TÌM HIỂU) và / TÌM HIỂU) là sơ bộ / TÌM HIỂU) / GIỜ) Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) mới nhất Báo cáo vận hành nhà máy điện , sản xuất điện ở Puerto Rico đã chuyển hướng sự phụ thuộc nặng vào dầu mỏ sau hai trận động đất đã tấn…

Tháng 6 / 4/8/4/4), / TÌM HIỂU) Nguồn: Hoa Kỳ Cơ quan quản lý thông tin năng lượng, mẫu EIA – / TÌM HIỂU) M, Báo cáo vận hành nhà máy điện – 4) – 4), dữ liệu cho / TÌM HIỂU) và / TÌM HIỂU) là sơ bộ / TÌM HIỂU) / GIỜ) Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) mới nhất Báo cáo vận hành nhà máy điện , sản xuất điện ở Puerto Rico đã chuyển hướng sự phụ thuộc nặng vào dầu mỏ sau hai trận động đất đã tấn công 9 dặm ngoài khơi bờ biển phía tây nam của Puerto Rico vào đầu năm nay. Vào ngày 6 tháng 1, / 4/4/8), một trận động đất mạnh 5,4 độ richter đã tấn công Puerto Rico, sau đó là trận động đất mạnh 6,4 độ vào ngày 7 tháng 1. Các thiên anh hùng ca của những trận động đất này không xa hai nhà máy điện lớn nhất của Puerto Rico là Costa Sur và EcoEléctrica, cả hai đều chủ yếu sử dụng khí đốt tự nhiên để phát điện. Các trận động đất đã gây ra sự cố mất điện trên diện rộng và / TÌM HIỂU) khoảng / TÌM HIỂU , / TÌM HIỂU) 1,5 triệu khách hàng của Puerto Rico bị mất điện – 4). Trận động đất đã làm hư hại đáng kể nhà máy Costa Sur, đánh sập nó ngoại tuyến vô thời hạn. Mặc dù / TÌM) các nỗ lực phục hồi đã phục hồi dịch vụ điện / GIỜ) về khoảng / TÌM HIỂU %% khách hàng tính theo tháng 1 / 4/4/4/4) / TÌM HIỂU), việc phát điện hàng tháng trên đảo là / TÌM HIỂU / TÌM HIỂU)% thấp hơn vào tháng 1 / 4/4/8) so với tháng 12 / TÌM HIỂU) vì bị cúp điện. Vào tháng Hai và tháng Ba, thế hệ đã phục hồi đến mức điển hình cho thời điểm đó trong năm. Trước trận động đất, Costa Sur là nhà máy điện lớn nhất ở Puerto Rico, với / 4/8/8/8) công suất mùa hè ròng đã tạo ra / TÌM HIỂU) %% sức mạnh của hòn đảo và được đại diện / TÌM HIỂU %% sản lượng điện đốt bằng khí đốt tự nhiên. Mất nhà máy Costa Sur, cũng như giảm thế hệ từ nhà máy EcoEléctrica chạy bằng khí đốt tự nhiên, đã chuyển nguồn cung cấp điện Puerto Rico, sang thế hệ chủ yếu dựa trên dầu mỏ. Trong ba tháng đầu tiên của / TÌM HIỂU), xăng dầu chiếm / 4) / TÌM HIỂU)% của thế hệ, so với / 4/4/4/4) % trong 2019. Thế hệ khí đốt tự nhiên, trong khi đó, đã giảm xuống còn / TÌM HIỂU) của tổng số thế hệ được so sánh với / 4/4/8%) / TÌM). Than, năng lượng tái tạo và các nguồn thế hệ khác phần lớn duy trì cùng một cổ phần. / TÌM HIỂU) Nguồn: Hoa Kỳ Cơ quan quản lý thông tin năng lượng, mẫu EIA – / TÌM HIỂU) Báo cáo vận hành nhà máy điện – 4) – 4), dữ liệu cho / TÌM HIỂU) và / TÌM HIỂU) là sơ bộ / TÌM HIỂU) / GIỜ) Sự chuyển đổi sang một phần lớn hơn của sản xuất điện chạy bằng xăng dầu trong Puerto Rico là rõ ràng ở cấp độ nhà máy. Với nhà máy Costa Sur ngoại tuyến, năm nhà máy chạy bằng xăng dầu của Puerto Rico đã tăng thế hệ để đáp ứng nhu cầu. Sản lượng điện từ nhà máy đốt xăng dầu Palo Seco đã tăng hơn gấp đôi, và các nhà máy sản xuất dầu lửa của Aguirre và Central San Juan đã tăng 8% sản lượng trung bình hàng tháng của họ và – 4 %, tương ứng. Ngoài ra, hai nhà máy dầu mỏ thường chỉ phục vụ tải cao điểm và thường chạy ở mức trung bình hàng tháng thấp trong các tháng mùa đông và mùa xuân, Cambalache và Mayagüez, đã tăng đáng kể thế hệ của họ trong ba tháng đầu / TÌM HIỂU). Trung bình hàng tháng của Cambalache đã tăng từ / TÌM HIỂU), / TÌM KIẾM (meghthours (MWh) mỗi tháng trong 2019 đến 40, / TÌM HIỂU ) MWh mỗi tháng tính đến tháng 3 / 4/8/8/8); Mayagüez tăng từ mức trung bình 8, / TÌM HIỂU MWh đến / TÌM HIỂU / TÌM KIẾM mỗi tháng trong cùng khoảng thời gian. Cơ quan năng lượng điện Puerto Rico / 4/4) (PREPA) là vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại cho nhà máy Costa Sur. Tạm thời, PREPA đã đưa ra các yêu cầu cho các đề xuất lên tới / TÌM HIỂU) Công suất tạm thời di động, khoảng một nửa công suất của nhà máy Costa Sur ngoại tuyến, để đáp ứng nhu cầu điện của mùa cao điểm mùa hè. Người đóng góp chính: Paul McArdle / TÌM HIỂU)

You may have missed