Hạ thủy thành công Khối thượng tầng Giàn đầu giếng BK-21 mỏ Bạch Hổ

06:37 |03/09/2020 –  Ngày 1/9/2020, đúng như tiến độ đặt ra, Xí nghiệp Xây lắp (thuộc Liên doanh Dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro) đã hạ thủy thành công Khối thượng tầng Giàn đầu giếng BK-21 mỏ Bạch Hổ. Giàn BK-21 bao gồm kết cấu chân đế có bến cặp tàu, sàn khoan tạm, các tuyến ống Riser và J-tube; khối thượng tầng… được thiết kế cho 9 giếng khai thác với tổng trọng lượng hơn 2.360 tấn, trong đó: Khối lượng chân đế: 632T; khối lượng cọc: 809T; khối lượng bến cập tàu: 39T; khối lượng sàn khoan tạm: 47T; khối…

06:37 |03/09/2020 – 
Ngày 1/9/2020, đúng như tiến độ đặt ra, Xí nghiệp Xây lắp (thuộc Liên doanh Dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro) đã hạ thủy thành công Khối thượng tầng Giàn đầu giếng BK-21 mỏ Bạch Hổ.

Giàn BK-21 bao gồm kết cấu chân đế có bến cặp tàu, sàn khoan tạm, các tuyến ống Riser và J-tube; khối thượng tầng… được thiết kế cho 9 giếng khai thác với tổng trọng lượng hơn 2.360 tấn, trong đó: Khối lượng chân đế: 632T; khối lượng cọc: 809T; khối lượng bến cập tàu: 39T; khối lượng sàn khoan tạm: 47T; khối lượng khối thượng tầng: 840T; vị trí giàn BK-21 nằm gần giàn cố định MSP6, MSP7.

Hạ thủy khối thượng tầng BK21.
Sản phẩm khai khác từ BK-21 sẽ được vận chuyển qua giàn MSP-6 bằng đường ống ngầm. Giàn BK-21 nhận khí Gaslift và nước ép vỉa từ giàn MSP-7 và được cung cấp điện từ giàn MSP-6.

Các đơn vị trong Vietsovpetro đã chủ động tự thiết kế và 100% công tác gia công chế tạo trong nước, đảm bảo tỷ lệ nội địa hóa cao, chủ động công tác chạy thử thiết bị trong bờ, rút ngắn tối đa thời gian thi công ngoài biển.

Đến nay đã hoàn thành công việc xây dựng và chạy thử thiết bị trên bờ riêng chân đế đã được lắp đặt hoàn thành vào tháng 5/2020. Dự kiến đi biển vào ngày 4/9/2020. Công việc đấu nối ngoài biển sử dụng tầu cẩu Hoàng Sa, với 130 người tham gia làm 2 ca/ngày liên tục trên biển.

Với quyết tâm và sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa, việc thi công công trình BK-21 sẽ quyết tâm đảm bảo an toàn, chất lượng, hoàn thành theo đúng kế hoạch sớm đưa công trình cho dòng dầu đầu tiên trước ngày 31/10/2020, nhằm góp phần vào hoàn thành kế hoạch khai thác dầu năm 2020./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

You may have missed