Giàn PV DRILLING I nhận thư cảm ơn từ Petronas về thành tích an toàn

13:58 |05/06/2020 –  Giàn PV DRILLING I vừa nhận được thư cảm ơn từ Petronas, vì những đóng góp trong việc hoàn thành mục tiêu của dự án và đặc biệt là thành tích hoạt động an toàn trong suốt chiến dịch khoan. PV DRILLING I là giàn khoan tự nâng đầu tiên của Tổng công ty CP Khoan Dầu khí. PV DRILLING I là giàn khoan tự nâng đầu tiên của Tổng công ty CP Khoan Dầu khí (PV Drilling) và cũng là giàn khoan tự nâng thực hiện chiến dịch khoan biển tại nước ngoài lần đầu tiên trong…

13:58 |05/06/2020 – 
Giàn PV DRILLING I vừa nhận được thư cảm ơn từ Petronas, vì những đóng góp trong việc hoàn thành mục tiêu của dự án và đặc biệt là thành tích hoạt động an toàn trong suốt chiến dịch khoan.

PV DRILLING I là giàn khoan tự nâng đầu tiên của Tổng công ty CP Khoan Dầu khí.

PV DRILLING I là giàn khoan tự nâng đầu tiên của Tổng công ty CP Khoan Dầu khí (PV Drilling) và cũng là giàn khoan tự nâng thực hiện chiến dịch khoan biển tại nước ngoài lần đầu tiên trong lịch sử phát triển của Tổng công ty, mở ra hướng đi mới trong chiến lược kinh doanh của PV Drilling.

Ngày 10/3/2020, PV DRILLING I vinh dự đạt thành tích 13 năm liên tục vận hành an toàn không để xảy ra sự cố mất thời gian lao động (Zero LTI), được Hiệp hội các Nhà thầu khoán Quốc tế (IADC) công nhận, đây là một kỷ lục tầm cỡ thế giới về vận hành an toàn trong ngành khoan dầu khí./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

You may have missed