Giá điện nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ ‘được cố định trong 20 năm’

06:07 |14/02/2020 –  Giá điện nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được cố định trong 20 năm (chỉ điều chỉnh theo chênh lệch tỷ giá Nhân dân tệ/USD trong 10 năm đầu và điều chỉnh theo chênh lệch tỷ giá Nhân dân tệ/USD và thay đổi chỉ số giá của thị trường than, khí trong 10 năm tiếp theo). Ứng phó cấp điện thế nào khi Việt Nam gặp biến cố ‘cực đoan kép’? Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực cho biết, việc đàm phán kéo dài thời gian hợp đồng mua bán điện…

06:07 |14/02/2020 – 
Giá điện nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được cố định trong 20 năm (chỉ điều chỉnh theo chênh lệch tỷ giá Nhân dân tệ/USD trong 10 năm đầu và điều chỉnh theo chênh lệch tỷ giá Nhân dân tệ/USD và thay đổi chỉ số giá của thị trường than, khí trong 10 năm tiếp theo).

Ứng phó cấp điện thế nào khi Việt Nam gặp biến cố ‘cực đoan kép’?
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực cho biết, việc đàm phán kéo dài thời gian hợp đồng mua bán điện hiện hữu giữa Việt Nam và Trung Quốc (hết hạn vào 31/12/2020) sẽ được thực hiện để tăng nhập khẩu lên 3,6 tỷ kWh/năm từ năm 2021 (với cơ chế giá điện như hợp đồng hiện nay).

Theo đó, về nguyên tắc, việc mua điện Trung Quốc (giai đoạn 2021-2022) qua các đường dây hiện hữu đã được phê duyệt chủ trương từ cơ quan quản lý nhà nước; EVN sẽ phải tiến hành đàm phán với Công ty Lưới điện Phương Nam – Trung Quốc (CSG) và Công ty TNHH Quốc tế Vân Nam (YNIC) để gia hạn hợp đồng mua bán điện hiện tại, trình Bộ Công Thương phê duyệt sản lượng mua điện theo nhu cầu, cũng như cân bằng cung cầu hàng năm.

Về liên kết qua trạm Back-To-Back, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, hồi gữa tháng 6/2019, EVN đã kiến nghị việc thực hiện liên kết Back-To-Back tại Lào Cai và Hà Giang để tăng nhập khẩu điện lên khoảng 9 tỷ kWh/năm từ năm 2023 (phía CSG đầu tư 2 trạm Back-to-Back 220 kV – 1.000 MW/trạm; EVN đầu tư một số công trình 220 kV).

Về giá điện, theo Cơ quan Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực, với tỷ giá hiện nay 1 USD = 7 Nhân dân tệ, giá điện nhập khẩu từ Trung Quốc là 6,4 cent/kWh. Giá điện sẽ được cố định trong 20 năm (chỉ điều chỉnh theo chênh lệch tỷ giá Nhân dân tệ/USD trong 10 năm đầu và điều chỉnh theo chênh lệch tỷ giá Nhân dân tệ/USD và thay đổi chỉ số giá của thị trường than, khí trong 10 năm tiếp theo).

Với sản lượng nhập khẩu Trung Quốc 9 tỷ kWh, dự kiến tỷ trọng nguồn điện Việt Nam nhập khẩu Trung Quốc so với nhu cầu phụ tải là 2,7% năm 2023 và giảm còn 2,3% vào năm 2025. Đây là tỷ trong không lớn và không ảnh hưởng quá lớn đến cung cấp điện cho phụ tải nếu bị cắt giảm đột ngột./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

12 thoughts on “Giá điện nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ ‘được cố định trong 20 năm’

  1. Pingback: viagra 100mg
  2. Pingback: best cialis site
  3. Pingback: generic ventolin
  4. Pingback: buy ciprofloxacin
  5. Pingback: levitra vs viagra
  6. Pingback: buy tylenol

Comments are closed.

You may have missed