Dự án điện gió Ia Boòng – Chư Prông được chấp thuận chủ trương đầu tư

13:54 |27/11/2020 –  UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió Ia Boòng – Chư Prông, công suất 50 MW, của Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Chư Prông. Dự án bao gồm một số hạng mục: Lắp đặt 10 tua bin gió, hệ thống cáp ngầm hoặc đường dây 22 (35) kV, đường dây 220 kV mạch đơn đấu về thanh cái 220 kV trạm 500 kV Pleiku 2… Thời gian hoạt động của dự án Nhà máy điện gió Ia Boòng – Chư Prông là 50…

13:54 |27/11/2020 – 
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió Ia Boòng – Chư Prông, công suất 50 MW, của Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Chư Prông.

Dự án bao gồm một số hạng mục: Lắp đặt 10 tua bin gió, hệ thống cáp ngầm hoặc đường dây 22 (35) kV, đường dây 220 kV mạch đơn đấu về thanh cái 220 kV trạm 500 kV Pleiku 2…

Thời gian hoạt động của dự án Nhà máy điện gió Ia Boòng – Chư Prông là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án được xây dựng ở xã Ia Me, xã Ia Boòng, xã Ia Drang và xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Diện tích đất sử dụng để xây dựng là 28,8 ha. Trong đó, đất có thời hạn là 16,8 ha; đất tạm thời là 12 ha.

Về tiến độ thực hiện, sau khi dự án được chấp thuận, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021, nhà đầu tư dự kiến lập phương án và tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng, lập thủ tục cho thuê đất, lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

Từ tháng 2/2021 đến tháng 5/2020, Nhà máy điện gió Ia Boòng – Chư Prông sẽ được khởi công và thi công các công trình hạ tầng chính. Tháng 10/2021, Nhà máy dự kiến được nghiệm thu và đi vào vận hành. Sản lượng điện hằng năm ước tính là 130.640,9 MWh/năm./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

You may have missed