Đóng điện Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp (giai đoạn 1)

13:10 |16/11/2020 –  Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp chính thức đóng điện thành công (giai đoạn 1) của dự án sau khi hoàn thành 100% khối lượng xây lắp, đủ điều kiện đóng điện đường dây và trạm biến áp 500 kV.   Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp là nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á. Khi Nhà máy đi vào hoạt động, mỗi năm đóng góp ngân sách hàng trăm tỷ đồng, giải quyết hàng nghìn việc làm cho địa phương. Theo kế hoạch, từ đầu năm…

13:10 |16/11/2020 – 
Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp chính thức đóng điện thành công (giai đoạn 1) của dự án sau khi hoàn thành 100% khối lượng xây lắp, đủ điều kiện đóng điện đường dây và trạm biến áp 500 kV.  

Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp là nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á. Khi Nhà máy đi vào hoạt động, mỗi năm đóng góp ngân sách hàng trăm tỷ đồng, giải quyết hàng nghìn việc làm cho địa phương.

Theo kế hoạch, từ đầu năm 2021, Tập đoàn Xuân Thiện sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn 2, với 1.400 MW điện mặt trời tại xã Ia Rvê – huyện Ea Súp. Ngoài ra, Tập đoàn Xuân Thiện dự kiến đầu tư thêm 5.000 MW điện gió.

Dự kiến, giai đoạn 2 của dự án sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022, dự án có tổng công suất 2.000 MWac/ 2.800 MWp, trạm biến áp 500 kV/ 2.400 MVA, cung cấp khoảng 5 tỷ kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

You may have missed