Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân xuất chuyến tro xỉ đầu tiên bằng đường biển

07:46 |16/11/2020 –  Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) cho biết: Ngày 14/11/2020, 1 tàu với trọng tải 1.750 tấn tro bay đã rời cảng dầu của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Đây là chuyến tro xỉ đầu tiên được xuất bằng đường biển của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân. Sau thời gian xỉ đáy lò được vận chuyển bằng xe chuyên dùng, Công ty đã chuẩn bị xong cơ sở hạ tầng (tuyến ống xuất tro tại cảng dầu, vị trí đậu xe Stec, các xe chuyên dụng chở tro bay…), các phương án liên quan…

07:46 |16/11/2020 – 
Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) cho biết: Ngày 14/11/2020, 1 tàu với trọng tải 1.750 tấn tro bay đã rời cảng dầu của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Đây là chuyến tro xỉ đầu tiên được xuất bằng đường biển của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Sau thời gian xỉ đáy lò được vận chuyển bằng xe chuyên dùng, Công ty đã chuẩn bị xong cơ sở hạ tầng (tuyến ống xuất tro tại cảng dầu, vị trí đậu xe Stec, các xe chuyên dụng chở tro bay…), các phương án liên quan phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường cho việc xuất tro bay qua cảng dầu của Nhà máy Nhiệt điện điện Vĩnh Tân 2.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ quy trình điều phối và vận hành, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã được các cơ quan liên quan thông qua và phê duyệt.

Cụ thể, Cục Hàng hải Việt Nam đã quyết định bổ sung công năng cho cảng dầu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được phép cho tàu vận chuyển tro bay cập cảng dầu Vĩnh Tân 2. Như vậy, thủ tục pháp lý để tàu vận chuyển tro bay cập cảng dầu Vĩnh Tân 2 để xuất tro bay đi tiêu thụ đã sẵn sàng, tạo thuận lợi và hy vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêu thụ tro, xỉ Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Tàu vận chuyển tro bay cập cảng dầu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.
Ngày 14/11/2020, 1 tàu với trọng tải 1.750 tấn tro bay đầu tiên đã rời cảng dầu của Nhà máy Nhiệt điện điện Vĩnh Tân 2 để đi tiêu thụ. Đây là chuyến tro xỉ đầu tiên được xuất bằng đường biển của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Tiếp đó, ngày 15/11/2020, tiếp tục chuyến tàu thứ 2 có tải trọng 1.600 tấn cập cảng dầu Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 để lấy tro bay đi tiêu thụ./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

You may have missed