Công ty DHD tăng lưu lượng xả điều tiết qua đập tràn Đơn Dương

06:38 |16/10/2020 –  Ngày 15/10/2020, xuất hiện mưa lớn diện rộng trên lưu vực hồ Đơn Dương, để đảm bảo an toàn hồ đập, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DHD) đã tăng lưu lượng xả điều tiết qua đập tràn Đơn Dương. Theo dữ liệu ghi nhận được từ các trạm đo mưa trên lưu vực do Công ty quản lý, lượng mưa trung bình ở mức 31,5 mm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty DHD đã chủ động làm việc với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai…

06:38 |16/10/2020 – 
Ngày 15/10/2020, xuất hiện mưa lớn diện rộng trên lưu vực hồ Đơn Dương, để đảm bảo an toàn hồ đập, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DHD) đã tăng lưu lượng xả điều tiết qua đập tràn Đơn Dương.

Theo dữ liệu ghi nhận được từ các trạm đo mưa trên lưu vực do Công ty quản lý, lượng mưa trung bình ở mức 31,5 mm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty DHD đã chủ động làm việc với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) huyện Đơn Dương thống nhất tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn Đơng Dương, từ 25m3/s lên 50m3/s.

Trạm trung tâm Hệ thống thu thập số liệu thủy văn tại đập Đơn Dương.
Công ty DHD đã gửi thông báo về việc xả nước qua đập tràn Đơn Dương đến các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương. Theo đó, việc tăng lưu lượng xả từ 25 m3/s lên 50 m3/s được thực hiện từ 21 giờ 00 cùng ngày.

Trước đó, Công ty DHD đã thực hiện xả thông dòng chảy sông Đa Nhim, với lưu lượng 25 m3/s từ 12 giờ 00 ngày 11/10/2020./.

NGUYỄN NGỌC TUẤN

You may have missed