Công ty DHD phát động thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2020

06:49 |27/10/2020 –  Ngày 21/10/2020, Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (Công ty DHD) đã phát động phong trào thi đua nước rút trong quý IV, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.   Vận hành an toàn, liên tục các nhà máy điện là chỉ tiêu phấn đấu quan trọng của Công ty DHD trong quý IV/2020. Trong quý IV/2020, Công ty DHD phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày…

06:49 |27/10/2020 – 
Ngày 21/10/2020, Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (Công ty DHD) đã phát động phong trào thi đua nước rút trong quý IV, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.  

Vận hành an toàn, liên tục các nhà máy điện là chỉ tiêu phấn đấu quan trọng của Công ty DHD trong quý IV/2020.
Trong quý IV/2020, Công ty DHD phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2020. Trong đó, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng điện sản xuất đạt 2.571,12 triệu kWh, sản lượng điện thương phẩm đạt 2.543,13 triệu kWh.

Bên cạnh các chỉ tiêu về hệ số khả dụng, tỉ lệ ngừng máy bảo dưỡng theo kế hoạch, tỉ lệ dựng máy do sự cố, đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển… Công ty DHD phấn đấu đạt lợi nhuận trước và sau thuế để đáp ứng chỉ tiêu chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Đợt thi đua được bắt đầu từ ngày 1/10/2020 đến 31/12/2020./.

NGUYỄN NGỌC TUẤN

You may have missed