Startup Energy Transition

# SET100 tại WEC24 – Phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: nuventura

Translating… SET100Startups #SET100 at WEC24 – Road to Abu Dhabi Interview: nuventura August 14, 2019 As part of the SET Award 2019, the top 100-ranked start-ups who applied for the SET Award were rewarded the opportunity to participate and showcase as part of the Innovation Hub at the 24th World Energy Congress (WEC24) 2019 in Abu Dhabi. Sponsored by the Dubai Electricity and Water Authority, this incredible opportunity includes travel and accommodation expenses, and a showcase space for the SET100 at the congress. In the lead up to WEC24, we asked the participating SET100 start-ups to answer a few questions…

# SET100 tại WEC24 – Phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Glow

Translating… SET100Startups #SET100 at WEC24 – Road to Abu Dhabi Interview: Glowee August 13, 2019 As part of the SET Award 2019, the top 100-ranked start-ups who applied for the SET Award were rewarded the opportunity to participate and showcase as part of the Innovation Hub at the 24th World Energy Congress (WEC24) 2019 in Abu Dhabi. Sponsored by the Dubai Electricity and Water Authority, this incredible opportunity includes travel and accommodation expenses, and a showcase space for the SET100 at the congress. In the lead up to WEC24, we asked the participating SET100 start-ups to answer a few questions…

# SET100 tại WEC24 – Phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Easy Sola

Translating… SET100Startups #SET100 at WEC24 – Road to Abu Dhabi Interview: Easy Solar August 8, 2019 As part of the SET Award 2019, the top 100-ranked start-ups who applied for the SET Award were rewarded the opportunity to participate and showcase as part of the Innovation Hub at the 24th World Energy Congress (WEC24) 2019 in Abu Dhabi. Sponsored by the Dubai Electricity and Water Authority, this incredible opportunity includes travel and accommodation expenses, and a showcase space for the SET100 at the congress. In the lead up to WEC24, we asked the participating SET100 start-ups to answer a few…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: BluWave-ai

Translating… SET100Startups #SET100 at WEC24 – Road to Abu Dhabi Interview: BluWave-ai August 7, 2019 As part of the SET Award 2019, the top 100-ranked start-ups who applied for the SET Award were rewarded the opportunity to participate and showcase as part of the Innovation Hub at the 24th World Energy Congress (WEC24) 2019 in Abu Dhabi. Sponsored by the Dubai Electricity and Water Authority, this incredible opportunity includes travel and accommodation expenses, and a showcase space for the SET100 at the congress. In the lead up to WEC24, we asked the participating SET100 start-ups to answer a few questions…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Bloom Biorenewables

Translating… SET100Startups #SET100 at WEC24 – Road to Abu Dhabi Interview: Bloom Biorenewables August 6, 2019 As part of the SET Award 2019, the top 100-ranked start-ups who applied for the SET Award were rewarded the opportunity to participate and showcase as part of the Innovation Hub at the 24th World Energy Congress (WEC24) 2019 in Abu Dhabi. Sponsored by the Dubai Electricity and Water Authority, this incredible opportunity includes travel and accommodation expenses, and a showcase space for the SET100 at the congress. In the lead up to WEC24, we asked the participating SET100 start-ups to answer a few…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Biome tái tạo

Translating… SET100Startups #SET100 at WEC24 – Road to Abu Dhabi Interview: Biome Renewables August 1, 2019 As part of the SET Award 2019, the top 100-ranked start-ups who applied for the SET Award were rewarded the opportunity to participate and showcase as part of the Innovation Hub at the 24th World Energy Congress (WEC24) 2019 in Abu Dhabi. Sponsored by the Dubai Electricity and Water Authority, this incredible opportunity includes travel and accommodation expenses, and a showcase space for the SET100 at the congress. In the lead up to WEC24, we asked the participating SET100 start-ups to answer a few…

# SET100 tại WEC24 – Phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Fuelsav

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Fuelsave Ngày 25 tháng 7 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã nộp đơn cho Giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 tại Abu Dhabi . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này bao gồm chi phí đi…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: DC Power CO

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: DC Power CO Ngày 22 tháng 7 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã nộp đơn cho Giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 tại Abu Dhabi . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này bao gồm…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Leaftech GmbH

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Leaftech GmbH Ngày 16 tháng 7 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã đăng ký giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 tại Abu Dhabi . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này bao gồm chi phí…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Có sức mạnh tổng hợ

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Có sức mạnh tổng hợp Ngày 15 tháng 7 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã đăng ký giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 tại Abu Dhabi . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này bao…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: SolarWorX

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: SolarWorX Ngày 12 tháng 7 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã đăng ký giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 tại Abu Dhabi . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này bao gồm chi phí đi…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Soraytec Scandinavia AS

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Soraytec Scandinavia AS Ngày 9 tháng 7 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã nộp đơn cho Giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 tại Abu Dhabi . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này bao gồm…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Công ty Chemolex

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Công ty Chemolex Ngày 8 tháng 7 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã nộp đơn cho Giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 tại Abu Dhabi . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này bao gồm…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Công ty hàng không

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Công ty hàng không Ngày 4 tháng 7 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã đăng ký giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này bao gồm chi phí đi…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Người cực

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Người cực Ngày 1 tháng 7 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã đăng ký giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 tại Abu Dhabi . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này bao gồm chi phí…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Odit-

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Odit-e Ngày 28 tháng 6 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã nộp đơn cho Giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 tại Abu Dhabi . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này bao gồm chi phí…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Sunovat

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Sunovate Ngày 26 tháng 6 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã nộp đơn cho Giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 tại Abu Dhabi . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này bao gồm chi phí…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Sàn giao dịch Mặt trời

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Sàn giao dịch Mặt trời Ngày 25 tháng 6 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã nộp đơn cho Giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 tại Abu Dhabi . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Li-Chu kỳ

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Li-Chu kỳ Ngày 18 tháng 6 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã nộp đơn cho Giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 tại Abu Dhabi . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này bao gồm chi…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Hive Pow

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Hive Power Ngày 17 tháng 6 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã nộp đơn cho Giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 tại Abu Dhabi . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này bao gồm chi…

# SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Ecosolar Energie Inteligent

Khởi động SET100 # SET100 tại WEC24 – Cuộc phỏng vấn Đường đến Abu Dhabi: Ecosolar Energie Inteligente Ngày 12 tháng 6 năm 2019 Là một phần của Giải thưởng SET 2019, 100 công ty khởi nghiệp được xếp hạng hàng đầu đã nộp đơn cho Giải thưởng SET đã được trao cơ hội tham gia và giới thiệu như một phần của Trung tâm đổi mới tại Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24) 2019 tại Abu Dhabi . Được tài trợ bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, cơ hội tuyệt vời này bao gồm…

Giải thưởng SET 2019 vinh danh năm doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ khí hậu và chuyển đổi năng lượng

Những người chiến thắng giải thưởng SET quốc tế 2019 cho các mô hình kinh doanh sáng tạo và hiệu quả nhất trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và bảo vệ khí hậu đã được chọn: En CHƯƠNG (Đức) trong hạng mục Sản xuất năng lượng carbon thấp; Planet Ark Power (Úc) trong danh mục Lưới thông minh, Nền tảng & An ninh mạng; Blixt (Thụy Điển) trong danh mục Tiết kiệm năng lượng, Thiết bị thông minh & Lưu trữ; Bodawerk (Uganda) trong hạng mục Di động sáng tạo và Tre thần thánh (Uganda) trong hạng mục…

# SET100: SET đề cử 100 công ty khởi nghiệp chuyển đổi năng lượng hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới

Giải thưởng SET100 Ngày 27 tháng 3 năm 2019 Sáng kiến ​​Chuyển đổi năng lượng khởi động (SET) của nhà cung cấp đã công bố danh sách Top 100 mới (# SET100) của các công ty khởi nghiệp quốc tế về quá trình chuyển đổi năng lượng. Nó chứa 100 công ty khởi nghiệp xuất sắc nhất áp dụng cho Giải thưởng SET năm nay – giải thưởng quốc tế dành cho các mô hình kinh doanh sáng tạo trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và bảo vệ khí hậu. Giải thưởng SET được trao bởi Cơ quan…

Chung kết SET18: Dòng sản phẩm Mini-Doc của BioLite mở ra cuộc cách mạng vi mô về năng lượng ở Đông Phi

Giải thưởng Tin tức mạng Ngày 27 tháng 3 năm 2019 Đối với một nửa hành tinh, việc tiếp cận năng lượng vẫn khó nắm bắt, không đáng tin cậy và tốn kém. Ở phía đông châu Phi, nơi các cấu trúc truyền thống thất bại hoặc chậm hình thành, một mạng lưới năng lượng phi tập trung đã diễn ra; một cuộc cách mạng vi mô của các giải pháp thực tế bắt đầu với cá nhân. Kết nối Watts là một miniseries gồm 3 phần của BioLite khám phá ba sự đổi mới quy mô cá nhân về…

Start Up Energy Transition Award 2019: Chung kết được đề cử

15 start-up đến từ Châu Âu, Úc, Trung Quốc, Thái Lan, Uganda và Hoa Kỳ đã lọt vào chung kết Giải thưởng Chuyển đổi năng lượng khởi nghiệp (SET) 2019. Cho dù đó là xe tải điện tự trị, pin mặt trời hữu cơ hay quản lý dữ liệu năng lượng với công nghệ blockchain: những người vào chung kết cung cấp các giải pháp định hướng tương lai từ tất cả các lĩnh vực sản xuất và cung cấp năng lượng. Giải thưởng được trao bởi Cơ quan Năng lượng Đức (dena) hợp tác với Hội đồng Năng lượng…

Khởi động tăng tốc Spotlight: Rockstart

Kể từ khi thành lập, Rockstart đã đầu tư vào hơn 150 công ty khởi nghiệp và hỗ trợ họ trong hành trình quyên góp hơn 69 triệu euro và thuê hơn 700 người. Họ đủ tử tế để trả lời một số câu hỏi và cho chúng tôi một số lời khuyên trong cuộc. Đối với những người khởi nghiệp, đây là một cuốn sách phải đọc! Mô tả Máy gia tốc năng lượng thông minh một cách ngắn gọn. Rockstart Smart Energy là một chương trình cường độ cao dành cho các công ty khởi nghiệp năng lượng…

Điều gì nằm ở trung tâm của Lễ hội Công nghệ SET?

Sự kiện khởi động mạng Ngày 27 tháng 2 năm 2019 Các diễn giả truyền cảm hứng. Các tấm kích thích tư duy. Các công nghệ năng lượng và tiện ích mới nhất. Tất cả trong một thành phố với một tư duy đổi mới đang phát triển. Nhưng điều gì nằm ở trung tâm của Lễ hội Công nghệ Chuyển đổi Năng lượng Khởi nghiệp ở Berlin? Dễ dàng – khởi nghiệp và đổi mới tuyệt vời của chúng tôi. Liên hoan công nghệ SET được xây dựng xung quanh khái niệm rằng các công ty khởi nghiệp cần…

Tiêu điểm khởi nghiệp: Nuventura

Giải thưởng Mạng tin tức khởi nghiệp Ngày 22 tháng 2 năm 2019 Nuventura , một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Đức chuyên về thiết bị chuyển mạch cho lưới điện, đã cho chúng tôi biết những gì họ đang làm và cách các thiết bị chuyển mạch sáng tạo của họ góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Mô tả khởi nghiệp của bạn một cách ngắn gọn. Điều gì thúc đẩy những người sáng lập để bắt đầu công ty? Chúng tôi đã phát triển một thiết bị đóng cắt cải tiến – một…

THIẾT LẬP Ứng dụng 2019 thành công!

Giải thưởng Sự kiện SDG7 SET100 Startups Ngày 21 tháng 2 năm 2019 Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi chia sẻ rằng sau khi kết thúc giai đoạn ứng dụng của chúng tôi vào ngày 31, chúng tôi đã nhận được hơn 400 ứng dụng từ gần 80 quốc gia – chỉ dành cho SET19! Từ Campuchia đến Peru, hoặc Tây Ban Nha đến New Zealand – những quốc gia cách xa nhau nhất, chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký từ khắp nơi (và dưới) trên toàn cầu! Nó cho thấy rằng biến đổi khí…

Điểm khởi đầu: Châu Phi GreenTec AG

Giải thưởng khởi động SET100 Điểm khởi đầu: Châu Phi GreenTec AG Ngày 8 tháng 1 năm 2019 Jesse Pielke, với tư cách là người đứng đầu bộ phận khởi nghiệp của SET 100 2018: Châu Phi GreenTec , chia sẻ một số hiểu biết về sự thành lập và định hướng tương lai của giải pháp năng lượng và khởi nghiệp sáng tạo của họ. Mô tả khởi nghiệp của bạn một cách ngắn gọn. Điều gì thúc đẩy những người sáng lập để bắt đầu công ty? Châu Phi GreenTec AG là một công ty khởi nghiệp, chuyên…

SET 2019 Kicks-off tại Tuần lễ năng lượng thế giới

Giải thưởng Sự kiện Mạng Tin tức Ngày 23 tháng 10 năm 2018 Khởi động ứng dụng Bắt đầu tăng cường năng lượng 2019 (SET19) đã được chính thức công bố trong Tuần lễ năng lượng thế giới tại Milan vào ngày 10.10.2018. Tuần lễ Năng lượng Thế giới là hội nghị hàng năm về các nhà lãnh đạo năng lượng toàn cầu của Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC) nhằm thúc đẩy việc cung cấp và sử dụng năng lượng bền vững. Sau sự ra mắt năm 2018 tại COP23 ở Bonn, Tuần lễ Năng lượng Thế giới…

Giải thưởng SET 2019: Kêu gọi các ứng dụng cho những nhà sáng tạo hàng đầu trong quá trình chuyển đổi năng lượng

Tin tức giải thưởng Giải thưởng SET 2019: Kêu gọi các ứng dụng cho những nhà sáng tạo hàng đầu trong quá trình chuyển đổi năng lượng Ngày 10 tháng 10 năm 2018 Sáng kiến ​​SET mời những người khởi nghiệp trên khắp thế giới trình bày ý tưởng kinh doanh của họ Sáng kiến ​​quốc tế ‘Bắt ​​đầu chuyển đổi năng lượng’ (SET) đã mời các công ty trẻ và sáng tạo trên khắp thế giới đăng ký giải thưởng SET 2019 . Vòng thứ ba của giải thưởng cho ý tưởng kinh doanh trong việc chuyển đổi năng…

SET 100 Phỏng vấn: Giải pháp năng lượng tiko AG

Giải thưởng mạng khởi động SET100 SET 100 Phỏng vấn: Giải pháp năng lượng tiko AG Ngày 22 tháng 8 năm 2018 Là một trong những Lưới thông minh thời gian thực lớn nhất thế giới, tiko cho phép người chơi trong ngành công nghiệp năng lượng, chẳng hạn như tiện ích, lưới và nhà sản xuất thiết bị đổi mới và tạo ra các mô hình kinh doanh mới. Với khả năng kết nối tất cả các loại thiết bị phía sau đồng hồ, nền tảng máy ảo ảo (VPP) có thể mở rộng cung cấp cho bạn công…