Cập nhật tổng tiềm năng điện gió Việt Nam

12:08 |17/09/2020 –  Theo báo cáo cập nhật các nguồn năng lượng tái tạo ‘phi thủy điện’ của Tạp chí Năng lượng Việt Nam (tháng 9/2020): Tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió (trên bờ) của nước ta khoảng 217 GW, còn tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió (ngoài khơi) khoảng 160 GW.    Cập nhật số liệu khảo sát cường độ bức xạ mặt trời ở Việt Nam Cụ thể, tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió trên bờ của Việt Nam khoảng 217 GW, được chia theo các mức như sau: 1/ Tốc độ gió cao (>6m/s) là 24…

12:08 |17/09/2020 – 
Theo báo cáo cập nhật các nguồn năng lượng tái tạo ‘phi thủy điện’ của Tạp chí Năng lượng Việt Nam (tháng 9/2020): Tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió (trên bờ) của nước ta khoảng 217 GW, còn tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió (ngoài khơi) khoảng 160 GW.   

Cập nhật số liệu khảo sát cường độ bức xạ mặt trời ở Việt Nam

Cụ thể, tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió trên bờ của Việt Nam khoảng 217 GW, được chia theo các mức như sau:

1/ Tốc độ gió cao (>6m/s) là 24 GW.

2/ Tốc độ trung bình (5,5 – 6m/s) là 30 GW.

3/ Tốc độ thấp (4,5 – 5,5m/s) là 163 GW.

Điện gió trên bờ của Việt Nam được chia thành 6 vùng. Theo tổng hợp, công suất điện gió trên bờ đã được phê duyệt và đang trình bổ sung quy hoạch như sau:

Tên vùng

Đã được bổ sung quy hoạch (MW)

Đã đăng ký đầu tư (MW)

Bắc bộ

Bắc Trung bộ

372

Trung Trung bộ

560

2.522

Tây Nguyên

286,8

10.174

Nam Trung bộ

2.030

2.461

Nam bộ

2.099

14.775

Toàn quốc

4.975,8

30.304

Còn tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi của nước ta là khoảng 160 GW, trong đó Quảng Ninh (11 GW); Hà Tĩnh (4,4 GW); Ninh Thuận (25 GW); Bình Thuận (42 GW); Trà Vinh (20 GW)./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

You may have missed