California đặt mục tiêu sửa chữa chương trình lưu trữ thu nhập thấp và cung cấp các ưu đãi phục hồi mới

Chương trình khuyến khích lưu trữ năng lượng California California đã thành công tốt đẹp, với hơn 11.000 hệ thống lưu trữ pin được cài đặt cho đến nay. Vấn đề là, nó không đến được bang Cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Một đề xuất mới của Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) nhằm khắc phục một số rào cản ngăn các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình và phân bổ 100 triệu đô la cho một chương trình mới được thiết kế để bù đắp chi phí cho hệ thống…

Chương trình khuyến khích lưu trữ năng lượng California California đã thành công tốt đẹp, với hơn 11.000 hệ thống lưu trữ pin được cài đặt cho đến nay. Vấn đề là, nó không đến được bang Cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Một đề xuất mới của Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) nhằm khắc phục một số rào cản ngăn các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình và phân bổ 100 triệu đô la cho một chương trình mới được thiết kế để bù đắp chi phí cho hệ thống lưu trữ pin cho dân cư bị đe dọa bởi cháy rừng và tắt nguồn điện liên quan. Chương trình khuyến khích tự tạo (SGIP) của California có lịch sử lâu đời, kể từ năm 2001 khi chương trình được thành lập để khuyến khích sự phát triển của thế hệ khách hàng. Trong những năm qua, SGIP đã phát triển thành chủ yếu khuyến khích lưu trữ năng lượng cho khách hàng dân cư và thương mại. Để ghi nhận thực tế rằng các khoản tiền này đã không chảy vào các cộng đồng khó khăn của tiểu bang, năm 2017, CPUC đã tạo ra Ngân sách Vốn chủ sở hữu SGIP, 25% trong số các quỹ của chương trình dành cho các dự án ở các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn và thu nhập thấp. CPUC có ý định lớn trong việc thiết lập Ngân sách Vốn chủ sở hữu – thúc đẩy các cơ hội phát triển lực lượng kinh tế và lực lượng lao động, giảm việc sử dụng nhà máy năng lượng hóa thạch và tăng khả năng tiếp cận công nghệ giữa các cộng đồng bị thiếu nguồn lực và môi trường trong lịch sử. Thật không may, những ý định tốt này đã được kết hợp với thực thi kém. Mức độ khuyến khích quá thấp, tiếp cận và giáo dục quá tối thiểu, và sự phối hợp với các chương trình miễn phí là không có. Mặc dù các quỹ Ngân sách Vốn chủ sở hữu đã có sẵn trong hơn một năm, nhưng không có một xu nào trong số 72 triệu đô la hiện có đã được phân bổ cho một dự án lưu trữ năng lượng trong các cộng đồng này. [Quảng cáo tự nhiên] Quyết định đề xuất gần đây của CPUC sẽ đưa ra một số sửa đổi để giải quyết những vấn đề này và các vấn đề khác với chương trình. Một số sửa đổi quan trọng đang được đề xuất cho Ngân sách Vốn chủ sở hữu bao gồm: Tăng mức khuyến khích lưu trữ năng lượng lên 0,65 đô la mỗi giờ. Khi Ngân sách Vốn chủ sở hữu lần đầu tiên được đưa ra, ưu đãi đã được đặt ở cùng mức với phần còn lại của SGIP, 0,35 đô la mỗi giờ, không xem xét các rào cản tài chính gia tăng đối mặt với các cộng đồng có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn khác. Mức ưu đãi mới này sẽ giúp ích, mặc dù nó có đủ cao để di chuyển thị trường hay không vẫn còn được nhìn thấy. Điều kiện hợp lệ của SGIP với các chương trình năng lượng mặt trời thu nhập thấp. California có một số chương trình khuyến khích năng lượng mặt trời thu nhập thấp mạnh mẽ nhất ở nước này. CPUC đã đề xuất rằng các khách hàng tham gia chương trình Nhà ở năng lượng mặt trời giá rẻ dành cho gia đình một gia đình (SASH) hoặc Solar trên các chương trình Nhà ở giá rẻ cho nhiều gia đình (SOMAH) sẽ được tự động coi là đủ điều kiện cho Ngân sách Vốn chủ sở hữu SGIP. (Đây là điều mà Nhóm Năng lượng Sạch đã ủng hộ kể từ khi chúng tôi phát hành Báo cáo Phân chia Năng lượng Sạch California vào năm 2016.) Cho phép SGIP trong đo lường mạng ảo. Một trở ngại khác đối với việc lưu trữ năng lượng trong nhà ở giá rẻ của nhiều gia đình là việc lưu trữ phải được kết nối phía sau đồng hồ tiện ích của khách hàng. Theo chương trình ưu đãi SOMAH, cư dân nhà ở giá rẻ phải nhận được lợi ích tài chính từ các hệ thống năng lượng mặt trời được khuyến khích bằng cách nhận tín dụng hóa đơn năng lượng mặt trời thông qua đo lường mạng ảo (VNEM). Các hệ thống VNEM thường được cài đặt ở phía tiện ích của đồng hồ. Quyết định đề xuất loại bỏ yêu cầu phía sau đồng hồ. Điều này mở ra chương trình mang lại lợi ích cho 43 phần trăm dân số có thu nhập thấp ở California sống trong nhà ở nhiều gia đình. (Đây là một lĩnh vực khác mà Tập đoàn Năng lượng sạch đã ủng hộ. Thật không may, sự thay đổi này không giải quyết được một số vấn đề còn lại như rào cản ngăn tiết kiệm phí cầu được thực hiện thông qua VNEM và các biến chứng trong việc cung cấp khả năng phục hồi năng lượng cho cư dân.) Bao gồm cả Quốc gia Ấn Độ California. trong cộng đồng thiệt thòi. Dựa trên cách xác định các cộng đồng thiệt thòi, các cộng đồng bộ lạc ở California đã bị loại khỏi Ngân sách Công bằng SGIP. Các thay đổi được đề xuất sẽ khắc phục điều đó bằng cách mở rộng định nghĩa để bao gồm các nhóm dân tộc. Tăng cường nhận thức về SGIP thông qua tiếp thị, giáo dục và tiếp cận cộng đồng. CPUC đang đề xuất dành quỹ cho chiến dịch tiếp cận cộng đồng sẽ thúc đẩy Ngân sách Vốn chủ sở hữu SGIP với các chương trình khuyến khích năng lượng mặt trời thu nhập thấp, thông báo cho khách hàng những nhu cầu khả năng phục hồi lớn nhất về chương trình và cách áp dụng, và đào tạo cư dân địa phương trong cộng đồng đủ điều kiện nhận ưu đãi ngân sách vốn chủ sở hữu. Thiếu tiếp cận và nhận thức là một rào cản nghiêm trọng đối với sự thành công của chương trình. Một thay đổi lớn khác được CPUC đề xuất là tái sử dụng 100 triệu đô la trong quỹ SGIP chưa sử dụng để thiết lập chương trình Phục hồi vốn chủ sở hữu mới cho các cư dân phải đối mặt nguy cơ mất điện cao do nguy cơ cháy rừng. (Đây là một động thái lặp lại khuyến nghị của Tập đoàn Clean Energy trong báo cáo tháng 6 năm 2019 của chúng tôi, Home Health Care in the Dark. Báo cáo đề cập đến việc những người phụ thuộc vào điện để cung cấp năng lượng cho các thiết bị y tế gia đình có nguy cơ nghiêm trọng do mất điện, bao gồm cả Tiện ích liên quan đến cháy rừng phải đối mặt với hàng triệu người ở California.) Ưu đãi về khả năng phục hồi vốn chủ sở hữu của SGIP được thiết kế để trang trải hoàn toàn chi phí cho một số hệ thống lưu trữ pin nhất định cho những người ở bang có nguy cơ bị cúp điện do nguy cơ cháy rừng. Hơn tám triệu cư dân California có thể phải đối mặt với việc ngừng hoạt động do các mối đe dọa cháy rừng, từ vài giờ đến vài ngày hoặc thậm chí một tuần trong bóng tối. Trong số những người bị ảnh hưởng bởi việc ngừng hoạt động sẽ có hàng chục ngàn người già, người thu nhập thấp và những người dân có hoàn cảnh khó khăn khác có sức khỏe phụ thuộc vào thiết bị y tế tại nhà. Không có điện, thiết bị này sẽ ngừng hoạt động. Kết quả có thể là thảm khốc và có khả năng đe dọa tính mạng trong nhiều trường hợp. Chương trình Phục hồi vốn chủ sở hữu là một vấn đề rất lớn. Nó đại diện cho tiền lệ đầu tiên của quốc gia liên kết sức mạnh kiên cường và sức khỏe cộng đồng, một bước ngoặt có thể có trong việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương về mặt y tế khỏi các thảm họa do khí hậu, như cháy rừng và sóng nhiệt, và tắt điện liên quan. chương trình được đề xuất bao gồm các yếu tố sau: Tái phân bổ 100 triệu đô la trong các quỹ SGIP chưa sử dụng để thiết lập các ưu đãi Khả năng phục hồi vốn chủ sở hữu. Các khoản tiền đến từ một phần tập trung vào thế hệ của chương trình không còn được sử dụng. Đây hiện là phân bổ một lần, nhưng CPUC có thể xem xét các cách để mang lại thêm tiền vào chương trình. Mức khuyến khích $ 0,85 mỗi giờ cho khách hàng đủ điều kiện. Mức ưu đãi này được thiết kế đặc biệt để bù đắp hoàn toàn chi phí của một số hệ thống lưu trữ pin nhất định. CPUC dự định các quỹ này sẽ được sử dụng để giải quyết nhu cầu cấp bách và ngay lập tức về khả năng phục hồi năng lượng. Nó không muốn lặp lại sai lầm của Ngân sách Vốn chủ sở hữu. Mở cửa cho các khách hàng dân cư dễ bị tổn thương trong các khu vực hỏa hoạn và các cơ sở thương mại có nguy cơ cao cung cấp các dịch vụ quan trọng cho các cộng đồng này. Khách hàng ở các khu vực được chỉ định là có nguy cơ hỏa hoạn cao nhất (Các khu vực có nguy cơ cháy cao cấp 3) đủ điều kiện nhận các ưu đãi Khả năng phục hồi vốn chủ sở hữu nếu họ cũng đủ điều kiện cho Ngân sách Vốn chủ sở hữu SGIP hoặc là khách hàng có tình trạng y tế có thể trở nên sống – đe dọa mà không tiếp cận với năng lượng. Khách hàng thương mại cung cấp dịch vụ quan trọng trong các sự kiện tắt điện cho khách hàng ở khu vực rủi ro cao cũng đủ điều kiện nhận ưu đãi. (Đây là một khởi đầu tốt nhưng không nhận ra rằng khách hàng bên ngoài khu vực cháy có nguy cơ cao cũng có thể mất quyền truy cập khi các tiện ích ngừng hoạt động để tránh gây ra cháy rừng.) Bản thân chương trình Khả năng phục hồi của Equity là rất quan trọng, nhưng những gì nó thể hiện có thể là sự biến đổi . Nó nhận ra rằng các tiện ích không còn đáp ứng nghĩa vụ của họ trong việc phục vụ tất cả các khách hàng khi đối mặt với thảm họa do khí hậu, như cháy rừng. Quyết định của CPUC khẳng định vị trí tiện ích rằng các nhóm dân cư có nguy cơ tại các khu vực này hiện đang là trên chính họ và cần phải tìm ra cách tự bảo vệ mình. Đây là một sự thay đổi lớn trong vai trò độc quyền 100 năm đối với các tiện ích để phục vụ tất cả khách hàng, một sự phá vỡ lớn chưa được đánh giá đầy đủ và có khả năng sẽ có sự phân nhánh lớn cho sự phát triển của thị trường năng lượng mặt trời và lưu trữ trong tương lai .California là tiểu bang duy nhất đã bắt đầu tích cực nhận ra sự thay đổi này trong nghĩa vụ ra khỏi tiện ích và đối với người tiêu dùng. Các tiểu bang khác sẽ cần tuân theo loại điều chỉnh chính sách này khuyến khích khả năng phục hồi năng lượng địa phương để mang lại lợi ích sức khỏe cộng đồng thực sự trên toàn quốc. Cuối cùng, đây chỉ là một bước đầu tiên, nhưng nó là một bước quan trọng. Cần có sự vận động từ công lý môi trường và những người ủng hộ sức khỏe không chỉ ở California để đảm bảo chương trình này hoạt động, mà ở các tiểu bang khác để thiết lập các chương trình tài trợ hỗ trợ tương tự. Trong khi không hoàn hảo, những thay đổi do CPUC đề xuất sẽ giúp cải thiện và nhiều hơn nữa Chương trình khuyến khích lưu trữ năng lượng công bằng, một chương trình có thể đóng vai trò như một mô hình cho các quốc gia khác đang xem xét khuyến khích, cũng như những người vật lộn với cách bảo vệ các công dân dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa khí hậu đang gia tăng. Chương trình lưu trữ, khả năng phục hồi và quản lý tài sản nằm trong chương trình giáo dục tại DISTRIBUTECH International, diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 1 năm 2020 tại San Antonio, Texas.

83 thoughts on “California đặt mục tiêu sửa chữa chương trình lưu trữ thu nhập thấp và cung cấp các ưu đãi phục hồi mới

 1. I happen to be writing to make you be aware of of the brilliant discovery my friend’s daughter undergone reading through your blog. She discovered so many pieces, with the inclusion of what it is like to possess a very effective coaching style to have most people clearly have an understanding of specified extremely tough subject matter. You actually exceeded people’s expected results. Thanks for presenting the necessary, trustworthy, explanatory and as well as cool tips on your topic to Ethel.

 2. I must show my gratitude for your kind-heartedness giving support to men and women who really need guidance on this situation. Your special commitment to passing the solution all over became really effective and have in most cases empowered guys just like me to arrive at their goals. The warm and friendly publication means a whole lot to me and additionally to my office colleagues. Thanks a ton; from everyone of us.

 3. Needed to send you this tiny observation in order to say thank you over again on the nice basics you’ve contributed on this page. It is simply pretty generous with people like you to offer extensively exactly what some people could have offered for sale for an electronic book in order to make some bucks on their own, primarily given that you could possibly have done it if you ever considered necessary. Those advice also worked to be the great way to be certain that many people have the same passion just like my own to know the truth much more in terms of this issue. I’m sure there are some more enjoyable sessions in the future for many who view your site.

 4. I and also my buddies happened to be studying the best things located on your site and then all of the sudden I had a horrible suspicion I never thanked you for those strategies. My women ended up consequently stimulated to see all of them and have now unquestionably been loving those things. Many thanks for simply being indeed thoughtful and for settling on this form of beneficial subject areas millions of individuals are really wanting to be informed on. My very own sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.

 5. I precisely wanted to say thanks once again. I do not know what I might have handled without the type of tips and hints shown by you over my problem. Entirely was a intimidating situation in my circumstances, however , being able to view a expert manner you resolved that made me to cry with joy. I am just thankful for this work and even pray you find out what a powerful job you have been undertaking instructing some other people using your webpage. I’m certain you haven’t come across any of us.

 6. I simply wanted to thank you very much all over again. I’m not certain the things I would have done in the absence of those tips contributed by you over my topic. It truly was a hard circumstance for me personally, nevertheless encountering a new specialized fashion you dealt with that forced me to jump for joy. I will be happier for the advice and believe you realize what a great job that you’re accomplishing educating most people through your web site. Probably you haven’t got to know any of us.

 7. A lot of thanks for your entire hard work on this web page. My mum really loves conducting research and it is obvious why. I hear all about the dynamic method you create sensible items on the web site and in addition strongly encourage contribution from other individuals on that area and our simple princess is in fact learning so much. Enjoy the remaining portion of the year. You’re performing a superb job.

 8. I wish to show my gratitude for your generosity for folks who require guidance on in this study. Your real commitment to passing the solution all around appears to be incredibly functional and have made individuals just like me to achieve their targets. The insightful guidelines signifies a whole lot a person like me and additionally to my colleagues. With thanks; from everyone of us.

 9. I definitely wanted to send a brief comment to thank you for these unique information you are writing on this site. My incredibly long internet look up has now been honored with beneficial strategies to go over with my colleagues. I would point out that we site visitors actually are extremely fortunate to dwell in a magnificent website with many perfect people with helpful points. I feel extremely grateful to have used the website page and look forward to tons of more fun minutes reading here. Thanks a lot once more for everything.

 10. Thank you for all your valuable hard work on this site. Kim really loves managing internet research and it is easy to understand why. I know all relating to the dynamic tactic you deliver invaluable things by means of the web site and therefore cause response from the others on the situation and our own girl is undoubtedly discovering so much. Have fun with the remaining portion of the year. You are always conducting a terrific job.

 11. I must show my passion for your kindness giving support to individuals who really want guidance on the theme. Your special dedication to getting the message across was incredibly advantageous and have usually encouraged guys just like me to achieve their goals. Your personal informative guideline can mean so much a person like me and much more to my office workers. Many thanks; from everyone of us.

 12. I together with my pals came looking through the nice secrets and techniques on the blog while immediately came up with an awful suspicion I never expressed respect to the web blog owner for those strategies. All of the young men appeared to be as a result happy to see all of them and already have actually been taking advantage of those things. We appreciate you really being very considerate and for deciding upon variety of notable guides most people are really eager to know about. My sincere regret for not saying thanks to you earlier.

 13. My husband and i have been really cheerful that Albert could finish off his research using the precious recommendations he was given through your blog. It is now and again perplexing just to always be giving freely procedures which often the rest might have been making money from. And we all fully understand we’ve got the website owner to give thanks to for this. The type of explanations you have made, the straightforward blog menu, the relationships you can assist to instill – it’s mostly great, and it’s letting our son in addition to our family understand that issue is awesome, and that is wonderfully indispensable. Thank you for all!

 14. I as well as my pals were found to be following the nice items located on your web page then all of the sudden came up with a horrible suspicion I had not expressed respect to the site owner for them. Most of the guys are actually absolutely glad to see them and have now very much been enjoying those things. Thanks for genuinely well helpful and also for using certain terrific tips millions of individuals are really desperate to be informed on. Our honest regret for not saying thanks to you sooner.

 15. I and also my friends appeared to be taking note of the good suggestions from your web blog and immediately developed a terrible suspicion I never expressed respect to the website owner for those secrets. Most of the women became excited to learn them and have now pretty much been tapping into these things. I appreciate you for simply being really accommodating and then for opting for varieties of smart resources millions of individuals are really needing to learn about. My personal honest apologies for not expressing appreciation to sooner.

 16. Thanks so much for giving everyone such a spectacular opportunity to read in detail from here. It’s usually so ideal and packed with amusement for me personally and my office peers to search your web site at least three times per week to see the latest guides you have got. Not to mention, I am certainly motivated with the wonderful concepts served by you. Some two points in this post are clearly the most beneficial I have ever had.

 17. I intended to write you that little note just to give thanks yet again on the stunning principles you have shared in this article. It is certainly remarkably generous with you in giving freely exactly what a lot of folks might have offered for sale as an e book in order to make some profit for their own end, specifically now that you might well have done it in case you desired. The tactics as well acted as a fantastic way to be aware that some people have a similar dream like my personal own to know lots more concerning this condition. I’m certain there are numerous more pleasant opportunities in the future for those who view your blog post.

 18. I must express thanks to the writer for rescuing me from this type of difficulty. Just after looking out through the search engines and obtaining techniques which were not pleasant, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you’ve solved by means of the report is a serious case, as well as those which could have adversely affected my career if I had not come across your blog post. Your primary training and kindness in handling all areas was tremendous. I’m not sure what I would have done if I had not come upon such a solution like this. I am able to at this point relish my future. Thank you so much for your expert and effective help. I will not hesitate to refer your site to anybody who requires recommendations on this matter.

 19. Thanks for your own labor on this web page. My aunt really likes carrying out investigations and it is easy to see why. We hear all about the dynamic mode you convey helpful tips and hints via the website and as well as inspire contribution from some other people about this subject matter while our own child has always been being taught a great deal. Enjoy the remaining portion of the year. You are doing a dazzling job.

 20. I wish to convey my passion for your generosity in support of men and women that actually need help with the content. Your real dedication to getting the message around became incredibly helpful and have surely helped women much like me to attain their goals. Your warm and helpful help denotes a great deal to me and much more to my peers. Thanks a lot; from everyone of us.

 21. My husband and i have been really peaceful when Peter managed to carry out his preliminary research with the ideas he received from your weblog. It is now and again perplexing to simply always be freely giving points that most people could have been making money from. And we also fully grasp we have you to be grateful to for that. The explanations you’ve made, the easy web site menu, the relationships you will make it possible to create – it’s most fantastic, and it’s really letting our son in addition to the family recognize that that theme is amusing, which is exceptionally essential. Thanks for everything!

 22. A lot of thanks for each of your efforts on this site. Debby takes pleasure in engaging in internet research and it’s easy to see why. Most of us learn all regarding the powerful means you make priceless strategies through your web site and in addition invigorate participation from the others on the matter while our favorite girl has always been discovering a great deal. Take advantage of the remaining portion of the new year. You have been carrying out a dazzling job.

 23. I have to show my appreciation for your generosity for persons that require help on that field. Your personal dedication to passing the solution up and down turned out to be unbelievably practical and has in every case enabled associates much like me to reach their dreams. This important help denotes much to me and additionally to my peers. Thank you; from all of us.

 24. Thanks for your whole efforts on this web site. Gloria enjoys carrying out internet research and it is easy to see why. A lot of people notice all relating to the powerful medium you offer practical tips on this blog and even improve response from others on that subject matter and our favorite child is without a doubt learning a whole lot. Take advantage of the rest of the new year. You have been doing a brilliant job.

 25. Thank you so much for giving everyone such a brilliant possiblity to read from here. It’s usually so ideal and full of amusement for me and my office acquaintances to visit your website more than 3 times every week to see the latest things you will have. And indeed, I’m at all times happy for the fantastic tips and hints you serve. Selected 1 areas in this posting are particularly the very best we’ve ever had.

 26. A lot of thanks for all your work on this web site. My mum takes pleasure in getting into investigations and it is obvious why. Many of us hear all about the powerful ways you make sensible ideas via your web site and even boost participation from other individuals on this area of interest while our favorite princess is now studying so much. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re performing a good job.

 27. I am only commenting to make you understand what a brilliant experience my cousin’s princess found browsing your site. She noticed so many issues, most notably what it is like to have an incredible giving mood to make certain people quite simply understand some complicated issues. You actually surpassed our own expectations. I appreciate you for supplying these insightful, dependable, informative and even easy guidance on the topic to Sandra.

 28. I in addition to my buddies happened to be examining the good suggestions found on your web page and suddenly came up with a horrible suspicion I had not thanked the web site owner for them. All the young boys had been for that reason glad to read through all of them and have surely been having fun with these things. We appreciate you truly being quite helpful and for making a choice on varieties of awesome ideas most people are really eager to discover. Our own sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.

 29. Thank you a lot for giving everyone a very terrific opportunity to check tips from this web site. It’s always so terrific and jam-packed with fun for me and my office co-workers to search your web site no less than three times in one week to learn the latest things you have got. And lastly, I am also at all times pleased for the stunning tricks served by you. Selected 1 facts in this posting are honestly the simplest we have had.

 30. I in addition to my guys have already been looking at the nice suggestions from your site and immediately got a terrible suspicion I had not expressed respect to the website owner for those strategies. The ladies came certainly warmed to study all of them and already have seriously been enjoying these things. Many thanks for indeed being well thoughtful and for utilizing such decent topics millions of individuals are really eager to be informed on. Our honest apologies for not expressing gratitude to sooner.

 31. I simply desired to appreciate you once again. I do not know the things that I would’ve handled without these solutions shown by you regarding such theme. Previously it was the fearsome condition in my view, nevertheless discovering the specialised way you resolved that forced me to leap over gladness. Now i am grateful for your guidance and thus have high hopes you comprehend what a great job that you’re doing instructing many people through the use of a site. I know that you haven’t come across any of us.

 32. I as well as my guys were actually reading the nice helpful tips located on your web page and then unexpectedly I had an awful suspicion I had not expressed respect to the website owner for them. Most of the young men appeared to be as a consequence glad to read through them and now have really been taking advantage of those things. Thank you for turning out to be very kind and for considering this form of perfect resources millions of individuals are really desperate to know about. My personal honest apologies for not expressing appreciation to earlier.

 33. I wish to express my gratitude for your kind-heartedness supporting those who must have help on this important subject. Your very own commitment to passing the message along has been pretty interesting and have constantly helped employees just like me to realize their dreams. Your own useful recommendations indicates a lot to me and especially to my office colleagues. Regards; from all of us.

 34. I and also my buddies happened to be checking out the excellent tips and tricks on your web page while instantly got a terrible suspicion I had not expressed respect to you for them. My boys appeared to be as a consequence joyful to see all of them and have in effect really been making the most of those things. Appreciation for genuinely so accommodating and for finding these kinds of high-quality information millions of individuals are really wanting to learn about. Our own sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 35. I am only writing to make you know of the cool encounter my wife’s daughter found checking your blog. She even learned a lot of details, with the inclusion of how it is like to possess an ideal giving style to get other people without problems fully understand a number of complex topics. You really surpassed her expectations. I appreciate you for churning out those warm and helpful, healthy, educational and easy tips about the topic to Tanya.

 36. I must show appreciation to the writer just for rescuing me from this type of dilemma. Right after checking through the internet and getting views that were not powerful, I believed my life was gone. Existing devoid of the strategies to the issues you’ve solved all through your good guideline is a crucial case, as well as ones that might have adversely damaged my entire career if I had not noticed your web blog. Your own know-how and kindness in touching every item was precious. I don’t know what I would have done if I had not discovered such a stuff like this. I’m able to at this moment relish my future. Thanks for your time so much for your impressive and amazing guide. I won’t be reluctant to refer your site to anybody who requires guide about this issue.

 37. I enjoy you because of all of the hard work on this blog. Debby takes pleasure in managing investigation and it’s simple to grasp why. Most people know all of the lively means you provide both interesting and useful solutions on this web site and as well boost contribution from other people on this area of interest so our own daughter is undoubtedly starting to learn a great deal. Have fun with the remaining portion of the new year. You are always carrying out a really good job.

 38. Thanks so much for providing individuals with a very superb possiblity to read in detail from this web site. It’s always so pleasing and also jam-packed with a lot of fun for me personally and my office friends to search your website minimum 3 times every week to read the fresh guides you will have. And lastly, I am also actually astounded concerning the awesome hints you give. Certain two points in this article are absolutely the finest we have all ever had.

 39. I precisely wanted to appreciate you yet again. I am not sure the things that I would have made to happen in the absence of the actual tactics provided by you concerning my theme. It actually was an absolute daunting situation for me, however , discovering the expert strategy you dealt with that forced me to jump for happiness. I’m just grateful for this information as well as hope you know what an amazing job your are putting in teaching some other people with the aid of your webblog. Probably you’ve never met any of us.

 40. I want to get across my love for your kind-heartedness supporting men and women who have the need for guidance on this important theme. Your special commitment to passing the solution all around came to be especially invaluable and has really helped men and women much like me to attain their endeavors. Your amazing warm and helpful recommendations denotes so much a person like me and substantially more to my colleagues. Many thanks; from all of us.

 41. I wanted to post you one little bit of word to be able to thank you so much yet again for your marvelous techniques you have documented at this time. It has been tremendously generous with you to supply publicly all many of us could have offered for an e book to generate some money for their own end, precisely considering that you could have tried it in the event you desired. The tricks likewise worked to be a great way to fully grasp someone else have a similar fervor the same as my very own to see many more with respect to this issue. I’m certain there are some more enjoyable periods ahead for individuals that looked over your website.

 42. I have to express my appreciation for your kindness for those who require assistance with your question. Your personal dedication to passing the message all around appeared to be particularly significant and has always allowed most people like me to realize their pursuits. Your helpful guideline indicates this much a person like me and substantially more to my mates. Best wishes; from each one of us.

 43. I’m commenting to let you be aware of of the amazing experience our girl found using your webblog. She even learned lots of details, which include what it is like to have an awesome giving mindset to make others easily comprehend some complicated things. You undoubtedly did more than visitors’ expected results. Thank you for displaying those insightful, trusted, informative as well as easy thoughts on the topic to Janet.

 44. I definitely wanted to write down a quick remark to be able to express gratitude to you for these stunning instructions you are giving out at this site. My extensive internet look up has finally been paid with reasonable strategies to go over with my family. I ‘d admit that we visitors actually are undoubtedly lucky to dwell in a decent site with many marvellous professionals with helpful plans. I feel really privileged to have discovered your webpage and look forward to so many more fabulous moments reading here. Thanks a lot again for a lot of things.

 45. I just wanted to make a small note in order to appreciate you for all the awesome tips you are writing here. My extended internet look up has at the end been compensated with wonderful details to talk about with my two friends. I ‘d assume that we website visitors are rather blessed to dwell in a really good network with many wonderful professionals with very beneficial tips and hints. I feel truly blessed to have come across your entire webpages and look forward to many more pleasurable times reading here. Thanks a lot once again for all the details.

 46. I would like to get across my admiration for your kindness for visitors who have the need for guidance on that concept. Your personal dedication to getting the solution all around had become remarkably productive and has in most cases empowered girls just like me to reach their desired goals. The helpful help and advice signifies so much a person like me and even further to my peers. Thank you; from each one of us.

 47. I enjoy you because of your own work on this site. Gloria really likes making time for investigations and it’s really easy to see why. My partner and i learn all relating to the powerful means you create sensible items on the web site and therefore boost contribution from others on the theme plus our own daughter is truly discovering a lot of things. Take advantage of the rest of the year. Your doing a first class job.

 48. My wife and i felt very contented Emmanuel could finish off his reports out of the precious recommendations he made out of the web site. It is now and again perplexing to just always be offering techniques which often a number of people might have been trying to sell. And we also do understand we need the website owner to thank for this. The type of explanations you have made, the simple blog menu, the relationships you will aid to create – it’s got most extraordinary, and it’s really assisting our son and us believe that this topic is awesome, which is certainly highly pressing. Many thanks for the whole thing!

 49. Thank you so much for giving everyone an exceptionally brilliant opportunity to read from this web site. It is always so brilliant plus jam-packed with fun for me personally and my office co-workers to visit the blog at the least 3 times a week to read the latest guides you will have. And lastly, I am also usually amazed with the splendid things you give. Some 4 tips in this post are particularly the best we have all had.

 50. I and also my friends happened to be looking through the great points located on your site and so all of a sudden got a terrible feeling I never thanked the web site owner for those strategies. All of the young boys are already as a result glad to read through all of them and have now unquestionably been enjoying these things. Thank you for genuinely really thoughtful and for using varieties of amazing things millions of individuals are really desirous to understand about. Our honest regret for not expressing gratitude to sooner.

 51. My spouse and i ended up being quite excited that Albert managed to do his research using the precious recommendations he made from your very own web pages. It is now and again perplexing just to continually be freely giving steps that many others might have been selling. And we already know we have got the website owner to give thanks to because of that. The type of illustrations you made, the straightforward site menu, the relationships you will aid to foster – it’s mostly great, and it’s really letting our son in addition to our family feel that this concept is exciting, and that’s exceptionally pressing. Many thanks for all!

 52. Thanks for all your work on this blog. Kate takes pleasure in managing investigations and it’s really easy to see why. Most people know all about the lively mode you make worthwhile secrets via your blog and therefore cause participation from visitors on that situation then my princess is in fact learning a lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. You have been doing a powerful job.

 53. I definitely wanted to compose a brief word in order to express gratitude to you for all of the awesome facts you are writing at this site. My rather long internet look up has at the end been rewarded with extremely good facts and strategies to go over with my contacts. I would assert that most of us website visitors actually are really lucky to dwell in a notable place with very many marvellous individuals with insightful tips. I feel very much happy to have encountered your site and look forward to really more entertaining times reading here. Thanks a lot once more for everything.

 54. I’m just commenting to let you know what a amazing encounter my cousin’s child obtained reading through your webblog. She discovered many pieces, including what it’s like to have an awesome helping style to let other people with ease know precisely a number of complex topics. You really did more than readers’ expected results. Many thanks for showing those powerful, trusted, informative and even cool guidance on the topic to Lizeth.

 55. I intended to compose you this little bit of note so as to say thanks a lot the moment again for those splendid guidelines you’ve shared on this page. It is tremendously open-handed with you to supply freely all that a few people would have offered as an ebook to get some bucks for their own end, especially considering the fact that you could possibly have tried it in the event you considered necessary. Those secrets likewise acted as a great way to realize that other people online have the identical dreams the same as my personal own to understand whole lot more on the subject of this matter. Certainly there are lots of more pleasant times in the future for individuals that look over your site.

 56. I in addition to my buddies have been looking through the great information and facts from your web blog and then quickly I had an awful suspicion I had not thanked the site owner for those techniques. Most of the boys are actually totally joyful to learn them and have now without a doubt been making the most of these things. Thanks for genuinely well kind and for selecting variety of good areas millions of individuals are really wanting to be informed on. My personal sincere regret for not expressing appreciation to you sooner.

 57. I precisely wanted to thank you so much again. I do not know what I might have done without the tactics revealed by you concerning that theme. It actually was a depressing case for me, but observing this expert avenue you managed the issue took me to weep over gladness. Extremely grateful for your help and as well , expect you realize what a powerful job you are accomplishing educating most people all through your web blog. Probably you have never come across any of us.

 58. I happen to be writing to make you know of the fine encounter our princess went through checking your webblog. She came to understand numerous details, with the inclusion of what it is like to have an amazing helping mood to make men and women with ease learn various specialized topics. You really exceeded readers’ expected results. Thank you for displaying the helpful, safe, edifying not to mention cool guidance on your topic to Evelyn.

 59. I wanted to write you the very little word to be able to give many thanks the moment again for the stunning basics you’ve shown on this page. It’s quite tremendously generous of people like you to grant extensively all that a few individuals could have sold as an ebook to make some cash on their own, especially since you might well have tried it in the event you decided. These secrets as well worked to become a fantastic way to understand that other people online have the same desire like my personal own to realize significantly more with regards to this problem. Certainly there are many more pleasant instances up front for individuals that read through your site.

 60. I simply needed to thank you so much all over again. I’m not certain what I would have done in the absence of the points shared by you concerning my subject matter. It has been a very difficult condition for me, but considering a new skilled strategy you treated the issue made me to weep for fulfillment. Now i’m grateful for your service and then pray you realize what a great job you happen to be doing educating people all through a site. Probably you have never got to know all of us.

 61. I’m just commenting to let you understand of the wonderful discovery my cousin’s girl experienced visiting your blog. She learned a good number of details, most notably what it’s like to possess an awesome teaching spirit to get most people quite simply completely grasp specified extremely tough subject areas. You undoubtedly surpassed visitors’ desires. Thanks for displaying such insightful, trustworthy, educational not to mention cool tips on the topic to Emily.

 62. I wanted to write you the bit of remark to help give many thanks over again on your wonderful knowledge you have provided at this time. This is so tremendously generous with people like you to supply extensively what many people would have sold as an e book to get some money for themselves, notably now that you might have tried it in case you considered necessary. These pointers additionally served to be the good way to realize that the rest have the same desire just as my personal own to know the truth way more in regard to this matter. I’m sure there are lots of more pleasant occasions in the future for individuals that start reading your site.

 63. I want to express some thanks to the writer just for bailing me out of this type of situation. As a result of browsing through the online world and getting proposals which were not helpful, I believed my entire life was well over. Existing minus the approaches to the difficulties you’ve sorted out all through your entire guideline is a critical case, as well as those which may have in a wrong way affected my career if I had not encountered your web page. Your main expertise and kindness in controlling every part was tremendous. I’m not sure what I would’ve done if I had not encountered such a point like this. I can also at this moment relish my future. Thanks for your time very much for this expert and effective guide. I will not hesitate to refer your web blog to anybody who needs to have assistance about this situation.

 64. I intended to send you a little bit of observation to be able to say thanks yet again on your precious advice you’ve documented on this site. It has been certainly strangely generous with people like you to convey publicly just what many individuals would’ve made available for an e book to help make some dough for their own end, and in particular considering that you could have tried it in case you considered necessary. Those smart ideas additionally served like a great way to be certain that other people have the same eagerness like my very own to learn lots more pertaining to this issue. Certainly there are thousands of more enjoyable moments in the future for individuals who check out your website.

 65. I have to express some thanks to this writer just for rescuing me from this type of setting. Right after browsing through the online world and meeting opinions which are not helpful, I thought my life was gone. Being alive minus the strategies to the difficulties you have resolved through your main blog post is a serious case, as well as the ones which might have in a wrong way affected my career if I had not encountered your blog post. Your own personal skills and kindness in taking care of all areas was invaluable. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a thing like this. I am able to at this time look ahead to my future. Thanks very much for this expert and sensible help. I will not be reluctant to recommend the website to anyone who desires recommendations on this subject matter.

 66. I actually wanted to write down a brief message to appreciate you for all of the amazing pointers you are writing on this website. My time intensive internet research has finally been compensated with excellent ideas to share with my company. I would believe that many of us readers actually are really endowed to exist in a very good place with very many marvellous individuals with insightful tips. I feel somewhat lucky to have encountered your website page and look forward to tons of more entertaining times reading here. Thank you once again for everything.

 67. I enjoy you because of all of your effort on this web site. My mother enjoys getting into internet research and it is obvious why. A number of us learn all concerning the dynamic mode you present rewarding secrets via your web site and recommend response from website visitors on that concern while our favorite simple princess is actually being taught a great deal. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one performing a remarkable job.

 68. I needed to write you that very little note to thank you very much over again about the breathtaking views you have documented on this website. This is quite particularly generous with people like you to supply freely all that a few people might have sold for an e-book to earn some bucks for their own end, precisely considering that you might well have tried it if you ever wanted. Those concepts likewise served to be a fantastic way to be aware that someone else have the identical keenness the same as my own to learn more around this issue. I’m sure there are several more fun situations ahead for many who read through your website.

 69. I have to express appreciation to this writer for rescuing me from this particular scenario. Just after surfing through the world wide web and obtaining tips which were not beneficial, I thought my entire life was done. Being alive minus the approaches to the issues you have solved by means of your entire guide is a serious case, and those which may have in a wrong way damaged my entire career if I had not encountered your web site. Your primary training and kindness in dealing with a lot of things was important. I’m not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a stuff like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks a lot very much for the reliable and results-oriented help. I will not think twice to refer the website to anybody who needs guide about this subject.

 70. My wife and i got joyful that Chris managed to finish up his researching through the entire ideas he discovered while using the weblog. It’s not at all simplistic to simply always be freely giving facts which many people have been trying to sell. And we also consider we need the writer to be grateful to for that. The explanations you’ve made, the easy site navigation, the friendships you will aid to foster – it is everything sensational, and it’s really aiding our son and our family reason why the theme is enjoyable, and that’s wonderfully important. Thanks for the whole lot!

 71. Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily splendid possiblity to discover important secrets from this site. It’s usually so kind and jam-packed with amusement for me and my office friends to search your site at least three times a week to see the fresh guidance you will have. And of course, I am also actually impressed with all the staggering principles you give. Certain 4 tips in this article are completely the most suitable we have had.

 72. I would like to show my thanks to you for rescuing me from this type of issue. After scouting through the internet and coming across ideas that were not productive, I believed my entire life was done. Living devoid of the approaches to the problems you have fixed as a result of your main post is a critical case, as well as those that could have badly damaged my entire career if I had not discovered your blog. Your personal capability and kindness in handling all things was valuable. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a step like this. I can also at this moment look ahead to my future. Thank you very much for your reliable and result oriented help. I will not think twice to suggest your blog post to any person who desires guidelines about this subject.

 73. My spouse and i have been ecstatic that Ervin managed to round up his inquiry with the precious recommendations he obtained while using the web site. It is now and again perplexing just to find yourself giving freely helpful hints that many people may have been selling. And now we know we’ve got you to appreciate for this. The specific explanations you made, the straightforward web site menu, the friendships you can make it possible to foster – it is most impressive, and it is making our son in addition to us recognize that that theme is excellent, which is certainly rather important. Thanks for all!

 74. My spouse and i were so delighted that Chris could complete his researching through the entire precious recommendations he received out of the site. It’s not at all simplistic to just be giving away information and facts which other people may have been selling. Therefore we figure out we now have the website owner to give thanks to because of that. The illustrations you have made, the straightforward blog menu, the friendships you can assist to engender – it’s mostly remarkable, and it’s assisting our son and our family understand that matter is excellent, which is certainly unbelievably serious. Thanks for the whole thing!

 75. Thank you so much for providing individuals with an exceptionally wonderful possiblity to check tips from this site. It’s always very brilliant plus stuffed with a great time for me and my office peers to search the blog really 3 times in a week to learn the newest secrets you have. And indeed, I’m also usually amazed with all the unique concepts you give. Certain 4 ideas in this post are clearly the simplest I’ve had.

 76. Thank you so much for providing individuals with such a splendid chance to read articles and blog posts from this web site. It’s always very excellent plus full of amusement for me personally and my office colleagues to search your website at the least 3 times a week to read the newest things you have got. Of course, we’re at all times amazed concerning the mind-boggling hints you give. Certain 3 tips on this page are absolutely the most impressive I’ve had.

 77. A lot of thanks for your own labor on this site. My aunt takes pleasure in working on investigations and it is simple to grasp why. Most people hear all of the dynamic ways you create worthwhile things on this web blog and in addition invigorate response from people about this subject while our own simple princess is now being taught a great deal. Take advantage of the rest of the new year. You have been carrying out a dazzling job.

 78. I wish to show my appreciation to this writer just for bailing me out of this type of predicament. As a result of researching through the the net and obtaining notions that were not helpful, I figured my life was well over. Being alive devoid of the strategies to the problems you have sorted out by way of your entire guide is a critical case, as well as the kind which may have in a negative way damaged my career if I had not noticed your blog post. Your own ability and kindness in dealing with a lot of things was important. I am not sure what I would have done if I had not come upon such a subject like this. I am able to now look forward to my future. Thanks a lot so much for your specialized and sensible help. I won’t be reluctant to endorse your web sites to any person who should have direction about this matter.

 79. My spouse and i got absolutely glad when John managed to do his researching through the precious recommendations he came across when using the blog. It’s not at all simplistic to just possibly be making a gift of facts which other folks have been trying to sell. Therefore we fully grasp we now have the blog owner to give thanks to for this. These explanations you’ve made, the straightforward site navigation, the friendships your site give support to promote – it’s most fabulous, and it’s making our son in addition to us consider that this topic is cool, which is incredibly serious. Thanks for all!

 80. Thank you a lot for providing individuals with remarkably remarkable chance to read from here. It is usually so pleasant plus jam-packed with fun for me and my office friends to visit your blog at the least three times in 7 days to study the newest guidance you have got. And of course, I am just actually fulfilled considering the dazzling tactics you serve. Some two facts in this posting are ultimately the finest we’ve ever had.

 81. I happen to be writing to let you understand what a extraordinary encounter my friend’s girl enjoyed browsing your web page. She realized lots of details, with the inclusion of how it is like to have an incredible helping nature to get the rest easily fully understand some problematic matters. You undoubtedly surpassed our expectations. Thank you for churning out those important, healthy, informative as well as unique guidance on this topic to Ethel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.