Các dự án EIA tái tạo sẽ cung cấp gần một nửa lượng điện thế giới vào năm 2050

Ngày 2 tháng 10 năm 2019 Năm 2018, 28% điện năng toàn cầu được tạo ra từ các nguồn năng lượng tái tạo, hầu hết (96%) được sản xuất từ ​​các công nghệ thủy điện, gió và mặt trời. Trong Triển vọng năng lượng quốc tế 2019 (IEO2019), các dự án của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) sẽ tái tạo sẽ tăng lên 49% sản lượng điện toàn cầu vào năm 2050. Trong ba nguồn tái tạo hàng đầu, EIA hy vọng tỷ lệ phát điện mặt trời sẽ tăng nhanh nhất và chia sẻ thủy…

Ngày 2 tháng 10 năm 2019 Năm 2018, 28% điện năng toàn cầu được tạo ra từ các nguồn năng lượng tái tạo, hầu hết (96%) được sản xuất từ ​​các công nghệ thủy điện, gió và mặt trời. Trong Triển vọng năng lượng quốc tế 2019 (IEO2019), các dự án của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) sẽ tái tạo sẽ tăng lên 49% sản lượng điện toàn cầu vào năm 2050. Trong ba nguồn tái tạo hàng đầu, EIA hy vọng tỷ lệ phát điện mặt trời sẽ tăng nhanh nhất và chia sẻ thủy điện để tăng trưởng chậm nhất. Triển vọng quốc tế của EIA, bao gồm phân tích tám quốc gia và tám khu vực đa quốc gia. Các yếu tố khu vực và công nghệ cụ thể khác nhau ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của các công nghệ tái tạo trên toàn thế giới. Nguồn lực sẵn có, chính sách tái tạo, tăng trưởng phụ tải khu vực và chi phí công nghệ giảm khiến EIA, dự kiến ​​tăng sản lượng điện toàn cầu từ công nghệ năng lượng mặt trời. Khi nhiều hệ thống năng lượng mặt trời đã được lắp đặt, chi phí lắp đặt đã trải qua sự sụt giảm chi phí mạnh nhất trong tất cả các công nghệ tái tạo trong những năm gần đây và EIA hy vọng rằng chúng sẽ tiếp tục giảm do hậu quả của việc học. Ở nhiều khu vực, tài nguyên năng lượng mặt trời cũng thường phong phú hơn tài nguyên gió và thường tuân theo các kiểu thế hệ hàng ngày và theo mùa rất dễ đoán. Nguồn lực sẵn có và dự đoán và công nghệ xây dựng nhà máy tương đối đơn giản cũng hỗ trợ kinh tế thuận lợi cho quang điện mặt trời, công nghệ sản xuất năng lượng mặt trời phổ biến nhất trong trường hợp Tham khảo IEO2019. Các dự án EIA mà Trung Quốc là quốc gia sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh nhất trong sản xuất năng lượng mặt trời vì nhu cầu về điện ngày càng tăng, chính sách của chính phủ thuận lợi và chi phí công nghệ cạnh tranh. Tăng trưởng trong thế hệ năng lượng mặt trời cũng rất mạnh ở Ấn Độ, các nước châu Âu trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Hoa Kỳ, mỗi nước đều có chính sách tái tạo gần. Các dự báo trường hợp tham chiếu IEO2019 cho Hoa Kỳ phù hợp với các dự báo trong trường hợp Tham khảo Năng lượng hàng năm 2019. Năng lượng gió vẫn là một công nghệ tương đối mới và chi phí vốn giảm mà nó phải chịu do hậu quả của việc học tập không quá dốc như công nghệ năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ gió có tiềm năng tăng trưởng đáng kể vì nhiều khu vực tài nguyên gió trên thế giới chưa được phát triển. Tương tự như năng lượng mặt trời, EIA dự báo các chính sách tái tạo trong thời gian ngắn ở Ấn Độ và OECD châu Âu sẽ dẫn đến tăng trưởng phát điện gió ở những khu vực đó. Ở Trung Quốc, gió là một trong số nhiều nguồn đáp ứng nhu cầu về điện ngày càng tăng của đất nước. Thủy điện là nguồn phát điện tái tạo toàn cầu chiếm ưu thế trong năm 2018, nhưng EIA dự kiến ​​sẽ có sự tăng trưởng tương đối ít trong sản xuất thủy điện đến năm 2050. Thủy điện là một công nghệ trưởng thành, được thành lập vào thế kỷ XIX, vì vậy nhiều địa điểm tốt nhất cho các nhà máy thủy điện đã được phát triển. Các nhà máy thủy điện mới không được xây dựng nhanh như các công nghệ tái tạo khác vì việc xây dựng các nhà máy thủy điện mới tương đối đột phá và cần nhiều vốn. Các khu vực mà EIA dự báo sẽ có sự tăng trưởng lớn nhất trong sản xuất thủy điện vào năm 2050 là các khu vực như Trung Quốc, Brazil và OECD Châu Âu, có xu hướng có nguồn tài nguyên thủy điện rộng lớn và dễ tiếp cận. Người đóng góp chính: Michelle Bowman Tags: thế hệ, quốc tế, IEO (Triển vọng năng lượng quốc tế), điện, năng lượng tái tạo, gió, thủy điện, năng lượng mặt trời

You may have missed