Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung

07:32 |14/04/2020 –  Ngày 13/4/2020, tại TP. Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung (CPCCREB). Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hùng Việt. Theo Quyết định số 222/QĐ-HĐTV, ký ngày 10/4/2020, về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Việt – Phó giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung giữ chức vụ Giám đốc Ban…

07:32 |14/04/2020 – 
Ngày 13/4/2020, tại TP. Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung (CPCCREB).

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hùng Việt.

Theo Quyết định số 222/QĐ-HĐTV, ký ngày 10/4/2020, về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Việt – Phó giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung (kể từ ngày 13/4/2020). Thời gian bổ nhiệm là 4 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng đề nghị ông Nguyễn Hùng Việt trong thời gian tới cần nhanh chóng củng cố lại bộ máy hoạt động, xử lý các tồn tại hiện còn; đặc biệt, mặc dù phải tập trung chống dịch Covid-19 nhưng cũng phải nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ các dự án mà Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung đang đảm nhiệm./.

LÊ HẢI

1 thought on “Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung

  1. Pingback: buy ciprofloxacin

Comments are closed.

You may have missed