Bộ Công Thương xin ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch điện VIII

07:16 |23/02/2021 –  Ngày 9/2/2021, Bộ Công Thương có Văn bản số 828/BCT-ĐL xin ý kiến các bộ, ngành liên quan đối với dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).     Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch về việc lấy ý kiến đối với Quy hoạch ngành…

07:16 |23/02/2021 – 
Ngày 9/2/2021, Bộ Công Thương có Văn bản số 828/BCT-ĐL xin ý kiến các bộ, ngành liên quan đối với dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).    

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch về việc lấy ý kiến đối với Quy hoạch ngành quốc gia, Bộ Công Thương đăng tải toàn bộ Dự thảo Quy hoạch điện VIII để các bộ, ngành và cơ quan liên quan có ý kiến trong 30 ngày (kể từ ngày đăng thông báo).

Dự thảo Quy hoạch điện VIII:

Tập 1: Thuyết minh chung, xem tại đây.

Tập 2: Phụ lục, xem tại đây.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

You may have missed