Báo cáo: Hoạt động phát triển năng lượng mặt trời của Mỹ ổn định bất chấp các tác động thuế quan

Bất chấp tác động của thuế suất mô-đun năng lượng mặt trời 201, thị trường năng lượng mặt trời Hoa Kỳ vẫn là một đề xuất đầu tư hấp dẫn, với hoạt động sáp nhập và mua lại (M & amp; A) ổn định trong suốt năm 2018 và nhu cầu mạnh mẽ dự kiến ​​cho năm 2019 khi cài đặt theo định hướng ITC tiến trình đường ống.

Bất chấp tác động của thuế suất mô-đun năng lượng mặt trời 201, thị trường năng lượng mặt trời Hoa Kỳ vẫn là một đề xuất đầu tư hấp dẫn, với hoạt động sáp nhập và mua lại (M & amp; A) ổn định trong suốt năm 2018 và nhu cầu mạnh mẽ dự kiến ​​cho năm 2019 khi cài đặt theo định hướng ITC tiến trình đường ống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.